Soron kívüli ellenőrzés - Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep-újra

Szörényi Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szörényi Csaba

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Csalami Ádám adatigényléséből kiderült, hogy az ellenőrzési jelentések nyilvánosak, ezért kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 73356-5/KSJIF/2016. iktató számú levelükben feltüntetett, az egyetem rektora által a Testnevelési és Sportközpont, Sportteleppel kapcsolatos 2014.11.11-én elrendelt soron kívüli ellenőrzéshez tartozó ellenőrzési jelentést!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 29.

Üdvözlettel:

Szörényi Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 46318-2 /KSJIF/2017.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság NAIH/2017/1621/5/V
ügyszámú  levelére -az ellenőrzési jelentések nyilvánosságára
- vonatkozóan  tájékoztatom arról, hogy az ezzel kapcsolatos állásfoglalás
tisztázása érdekében egyetemünk is a hatósághoz fordul.
 
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt 
jogi és igazgatási főigazgató
 
 

>>> Szörényi Csaba <[FOI #9348 email]> 2017. 05. 29.
12:56 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Csalami Ádám adatigényléséből kiderült, hogy az ellenőrzési jelentések
nyilvánosak, ezért kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni
részemre a 73356-5/KSJIF/2016. iktató számú levelükben feltüntetett, az
egyetem rektora által a Testnevelési és Sportközpont, Sportteleppel
kapcsolatos 2014.11.11-én elrendelt soron kívüli ellenőrzéshez tartozó
ellenőrzési jelentést!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 29.

Üdvözlettel:

Szörényi Csaba

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #9348 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Szörényi Csaba

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Adják ki az igényelt ellenőrzési jelentéseket! Nincs hová bújni, nincs hova visszavonulniuk! Mit kell takargatni?
A NAIH sem hagyja már szó nélkül a dolgot!
https://www.naih.hu/files/Infoszab_jelen...

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 8.

Üdvözlettel:

Szörényi Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: KiMitTud admin

A válaszhoz tartozó csatolmány innen letölthető:
[1]https://drive.google.com/open?id=1T3zX7z...

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Tov: 46318- 3 /KSJIF/2017_közérdekű adatmegkeresésre válasz
küldése a Testnevelési Sportközpont, Sporttelep belső ellenőrzése
Dátum: Tue, 21 Nov 2017 15:53:56 +0100
Feladó: Közérdekű [2]<[SE request email]>
Címzett: [3][KiMitTud contact email]

Tisztelt Üzemeltető!
 
Kérem segítségét a tekintetben, hogy az adatigénylőnek a választ a
csatolmánnyal együtt az alábbi címre
 
Szörényi Csaba [4]<[FOI #9348 email]>
 
feltöltetni szíveskedjék, mivel a csatolmány mérete miatt a rendszer
hibaüzenetet küld és nem továbbítja az üzenetet.
 
Kérem szíves visszajelzésüket.
 
Tájékoztatom továbbá arról, hogy sürgős adatigénylésről van szó.
 
Támogató együttműködésüket megköszönve,
 
Tisztelettel,
 
Semmelweis Egyetem
 

>>> Közérdekű 2017. 11. 21. 15:44 >>>

Iktatószám: 46318-3 /KSJIF/2017
 
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Közérdekű adatmegkeresésre a Testnevelési és Sportközpont, Sportteleppel
kapcsolatos 2014.11.11-én elrendelt soron kívüli ellenőrzéshez tartozó
ellenőrzési jelentés"  kiadásának tárgyában csatolmányként küldöm a
választ azzal, hogy a belső ellenőrzési jelentésben a  személyes adatokat
felismerhetetlenné tettük. 
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató
 

>>> Szörényi Csaba [5]<[FOI #9348 email]> 2017. 05.
29. 12:56 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Csalami Ádám adatigényléséből kiderült, hogy az ellenőrzési jelentések
nyilvánosak, ezért kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni
részemre a 73356-5/KSJIF/2016. iktató számú levelükben feltüntetett, az
egyetem rektora által a Testnevelési és Sportközpont, Sportteleppel
kapcsolatos 2014.11.11-én elrendelt soron kívüli ellenőrzéshez tartozó
ellenőrzési jelentést!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 29.

Üdvözlettel:

Szörényi Csaba

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #9348 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [7][SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://drive.google.com/open?id=1T3zX7z...
2. mailto:[SE request email]
3. mailto:[KiMitTud contact email]
4. mailto:[FOI #9348 email]
5. mailto:[FOI #9348 email]
6. mailto:[FOI #9348 email]
7. mailto:[SE request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szörényi Csaba:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei