Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Keresztúri Andor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

SOTE HÖK-ben folytatott vizsgálatok

Keresztúri Andor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Számvevőszék részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Keresztúri Andor to read recent responses and update the status.

Feladó: Keresztúri Andor

Delivered

Tisztelt Állami Számvevőszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatában folytattak-e az elmúlt 10 évben vizsgálatot.

Amennyiben igen, úgy kérem küldje a részletes vizsgálati jelentéseket, valamint a javasolt intézkedési tervet, ha készült ilyen.

Valamint küldjék meg azt is, hogy jelenleg folytatnak-e vizsgálatot Budai Marcell EHÖK elnök pénzügyi visszaélésével és a szabálytalan pénzkezeléssel kapcsolatban, melyekről itt szereztünk tudomást:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...
https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Amennyiben folytatnak vizsgálatot, kérem írják meg, hogy a vizsgálat kiterjed-e a hökös tisztségviselők mandátumának vizsgálatára, tekintve, hogy a 2015/2016. tanév II. félévében megválasztott Budai Marcell a következő, 2016/2017. tanév I. félévében passzív státuszon volt, mégis elnök és szenátor maradhatott, jóllehet az egyetemi szmsz és a hök alapszabály mandátumának megszűnését írja elő erre az esetre.

https://kimittud.atlatszo.hu/request/100...

Különös tekintettel Kovács Réka Sára EKK HÖK elnökre, akinek a 2017/2018. tanév I. félévében nincs is jogviszonya az egyetemmel és ezt a felsőoktatási intézmény is megerősítette ("nincs ilyen féléve"), de mégis kari elnöknek írják december 1-i válaszuk csatolmányában:

https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 18.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal érkeztettük:

Tárgy:     Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - SOTE HÖK-ben folytatott vizsgálatok
Érkezett: 2017.12.18 15:18:59
Érk.szám: Érk.sz.: BE-87253/2017/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

Amennyiben az adatokkal kapcsolatban észrevétele van, kérem jelezze, hogy
az egyeztetést elvégezhessük.

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

   2017.12.18 15:21

Dear Sender,

Your message has reached the State Audit Office of Hungary And has been
registered As follows:

Subject: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - SOTE HÖK-ben folytatott vizsgálatok
Date And Time of receipt: 2017.12.18 15:18:59
Receipt number: Érk.sz.: BE-87253/2017/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

Should you have Any remarks Or amendments To the above data, please Let us
know.

Kind regards,
State Audit Office of Hungary

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék


Attachment attachment.pdf
50K Download View as HTML


 

Az irat iktatószáma: ETIO-0653-019/2017

Válaszlevelében kérjük a fentiekre hivatkozzon.

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Keresztúri Andor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Keresztúri Andor:
Csak a(z) Állami Számvevőszék munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei