SOTE legmagasabb jövedelmek rangsora

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 46637-5/KSJIF/2016. iktatószámú levelükben következőkről tájékoztattak:
"Tájékoztatom továbbá, hogy a Semmelweis Egyetem valamennyi
közalkalmazottját figyelembe véve 2016-ban Dr. Hunyady László Dékán
Úr jövedelmei vonatkozásában a 35., csak az oktató-kutató munkakörben lévő közalkalmazottakat tekintve a 24. helyen áll. Ha a 2013-tól kezdődő időszakot tekintjük át, akkor egyszer sem került be a legmagasabb jövedelemmel rendelkező tíz közalkalmazott közé."
Ezzel kapcsolatban kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, az önök által már elkészített és hivatkozott rangsort a Semmelweis Egyetem valamennyi közalkalmazottját figyelembe véve illetve csak az oktató-kutató munkakörben lévő közalkalmazottakat tekintve azokról akik a legmagasabb jövedelemmel rendelkeznek 2016-ban illetve a 2013-tól kezdődő időszakot áttekintve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 23.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott határidő betartásával küldjék meg részemre a korábban igényelt az egyetem közalkalmazottait érintő, Önök által már elkészített rangsort!
A közérdekű adatigénylést 2016. augusztus 23-án küldtem el Önöknek, és azóta nem érkezett rá válasz.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Kelt: 2016. szeptember 8.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment kereseti ranglista OK d k n 2.xlsx
17K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
 
Az ön postafiókjában van a hiba.
Újraküldöm.
 
Üdvözlettel,
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

>>> Közérdekű 2016.09.08. 8:01 >>>
56369-5/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékleten küldöm a kért rangsort.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 

--------------------------------------------------------------------------

>>> Szabó János<[FOI #7327 email]> 2016.08.23. 11:35
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 46637-5/KSJIF/2016. iktatószámú levelükben következőkről tájékoztattak:
"Tájékoztatom továbbá, hogy a Semmelweis Egyetem valamennyi
közalkalmazottját figyelembe véve 2016-ban Dr. Hunyady László Dékán
Úr jövedelmei vonatkozásában a 35., csak az oktató-kutató munkakörben lévő
közalkalmazottakat tekintve a 24. helyen áll. Ha a 2013-tól kezdődő
időszakot tekintjük át, akkor egyszer sem került be a legmagasabb
jövedelemmel rendelkező tíz közalkalmazott közé."
Ezzel kapcsolatban kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni
részemre, az önök által már elkészített és hivatkozott rangsort a
Semmelweis Egyetem valamennyi közalkalmazottját figyelembe véve illetve
csak az oktató-kutató munkakörben lévő közalkalmazottakat tekintve azokról
akik a legmagasabb jövedelemmel rendelkeznek 2016-ban illetve a 2013-tól
kezdődő időszakot áttekintve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 23.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7327 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

Bizonyára valamilyen informatikai hiba történhetett és hozzám már nem jutottak el a rangsorhoz tartozó nevek!
Kérem, hogy a nevek feltüntetésével küldjék meg részemre a táblázatot, ahogy arra a 46637-5/KSJIF/2016. iktató számú levelükben Dr. Hunyady László esetében hivatkoznak.

Enélkül nem tudom az adatigénylésre adott válaszukat értelmezni , és teljesítettként elfogadni.

Köszönöm mihamarabbi válaszukat!

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment kereseti ranglista OK d k n 2 1.xlsx
17K Download View as HTML


56369-7/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Nevekre korábban sem hivatkoztunk, mivel a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény korlátozza a nyilvánosságra hozható
adatokat a 83/B. § (2) bekezdésében: "a közalkalmazotti alapnyilvántartás
adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a
besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott
előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni; továbbá
a 83/C. § (2) bekezdése szerint  az alapnyilvántartásból statisztikai
célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltathat adatot a
munkáltató.
Fenti jogszabályi rendelkezések szerint nem tudjuk összekapcsolni az Ön
által kért adatokat a nevekkel, hanem csak személyazonosításra alkalmatlan
statisztikai adatként tudjuk továbbítani a kért listát.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Szabó János<[FOI #7327 email]> 2016.09.12. 14:37
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

Bizonyára valamilyen informatikai hiba történhetett és hozzám már nem
jutottak el a rangsorhoz tartozó nevek!
Kérem, hogy a nevek feltüntetésével küldjék meg részemre a táblázatot,
ahogy arra a 46637-5/KSJIF/2016. iktató számú levelükben Dr. Hunyady
László esetében hivatkoznak.

Enélkül nem tudom az adatigénylésre adott válaszukat értelmezni , és
teljesítettként elfogadni.

Köszönöm mihamarabbi válaszukat!

Üdvözlettel:

Szabó János
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #7327 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Jogi és igazgatási főigazgató!

2016. december 8-án dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke írásban arról tájékoztatott, hogy a Semmelweis Egyetem jogellenesen tagadta meg az egyetemi vezetők juttatásainak név szerinti bontásban való megismerését, és a Hatóság az Infotv. 56.§ (1) bekezdése alapján felszólította a Semmelweis Egyetemet, hogy haladéktalanul küldjék meg a kért közérdekből nyilvános személyes adatokat -név szerinti bontásban- a KiMitTud adatigénylő rendszeren keresztül.

Választ a Semmelweis Egyetemtől azóta, közel egy hónap elteltével sem kaptam.

Kérem tájékoztassanak, mikor küldik meg a kért rangsort nevekkel ellátva, miután egyértelmű , hogy a 56369-7/KSJIF/2016. számú levelükben jogellenesen tagadták meg a közérdekből nyilvános adatokat!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 2.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Nyomatékosan kérem, hogy FÉL ÉV ELTELTE UTÁN (!) , küldjék meg az Önök által készített, általam igényelt rangsort nevekkel ellátva! Mit kell ezen titkolniuk?!
A NAIH állásfoglalása egyértelműen kimondja: a jogszabály félreértelmezve, jogellenesen tagadták meg a közérdekből nyilvános adatokat!

Amennyiben a héten nem kapom meg a kért rangsort, kénytelen vagyok a TASZ és az átlátszó segítségét kérni, a nyilvánossághoz fordulni, illetve jelezni ezt a fenntartójuk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé is!

Kelt: 2017. január 25.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment 163 2 KSJIF 2017 V lasz k z rdek adat ig nyl sre a NAIH 2016 5581 2 V.ll sfoglal s alapj n SOTE legmagasabb j vedelmek rangsora.html
10K Download

Attachment kimutat s.pdf
1.6M Download View as HTML


Iktatószám: 163-3/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Tájékoztatom, hogy az Ön által kért adatigénylésre a választ már 2017.
január 17-én megküldtük Önnek, valamint a NAIH részére is.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
>>> Szabó János<[FOI #7327 email]> 2017. 01. 25.
10:00 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Nyomatékosan kérem, hogy FÉL ÉV ELTELTE UTÁN (!) , küldjék meg az Önök
által készített, általam igényelt rangsort nevekkel ellátva! Mit kell ezen
titkolniuk?!
A NAIH állásfoglalása egyértelműen kimondja: a jogszabály
félreértelmezve,  jogellenesen tagadták meg a közérdekből nyilvános
adatokat!

Amennyiben a héten nem kapom meg a kért rangsort, kénytelen vagyok a TASZ
és az átlátszó segítségét kérni, a nyilvánossághoz fordulni, illetve
jelezni ezt a fenntartójuk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé is!

Kelt: 2017. január 25.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #7327 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

Kérem a 163-2 /KSJIF/2017. iktatószámú levelüket olvasható, PDF formátumban küldjék meg a részemre! Egyszerűen nem értelmezhető, olvasható a válaszuk.

Kelt: 2017. január 25.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
                                                                                                                                                                                           
Iktatószám: 163-4/KSJIF/2017
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Kérésének eleget téve ismételten megküldjük a 163-2/KSJIF/2017. iktató
számú levelünket. Amennyiben a továbbított levelünk továbbra sem jelenik
meg olvasható formában, kérjük a továbbiakban szíveskedjék a rendszer
üzemeltetőjéhez fordulni.
 
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 
 
 
Iktatószám: 163-2  /KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!

 

A Semmelweis Egyetem 46637-5/KSJJIF/20106. iktatószámú levelére válaszul
2016. augusztus 23-án küldött e-mailjében Ön az alábbi újabb adatigénylést
fogalmazta meg:

„(…)kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, az
önök által már elkészített és hivatkozott rangsort a Semmelweis Egyetem
valamennyi közalkalmazottját figyelembe véve illetve csak az oktató-kutató
munkakörben lévő közalkalmazottakat tekintve azokról akik a legmagasabb
jövedelemmel rendelkeznek 2016-ban illetve a 2013-tól kezdődő időszakot
áttekintve.”

Fenti adatigénylés teljesítéseként – figyelemmel a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elnökének tárgyban született levelében
(NAIH/2016/5581/2/V.)  foglaltakra is – a mellékelt kimutatásban adunk
tájékoztatást a korábban megküldött ragsorban szereplő, magasabb vezető,
illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazottak illetményéről az Ön
által megjelölt évekre vonatkozóan (2013, 2014, 2015, 2016 I. félév).

A kimutatással kapcsolatban tájékoztatom, hogy az Önnek korábban
megküldött „rangsortól” eltérően

-          jelen kimutatás csak vezetői vagy magasabb vezetői megbízással
rendelkező egyetemi közalkalmazottakra vonatkozó illetményadatokat
tartalmaz, ilyen megbízással nem rendelkező közalkalmazottak esetében
ugyanis az illetményadatok nem minősülnek közérdekből nyilvános adatoknak.

-          jelen kimutatás a Semmelweis Egyetemen vezetői vagy magasabb
vezetői megbízással rendelkező egyetemi közalkalmazottak közül csak azon
személyek illetményadatait tartalmazza, akik az Önnek korábban megküldött
rangsort tartalmazó táblázatban is szerepeltek (tehát Prof. Dr. Hunyady
Lászlót összes jövedelem tekintetében megelőzték). Megjegyezni kívánjuk,
hogy a korábbi „rangsor” az adott közalkalmazott éves, a Semmelweis
Egyetemtől származó valamennyi jövedelme alapján került összeállításra,
jelen kimutatás viszont az adott vezető, magasabb vezető megbízású
közalkalmazott ezen (vezető, magasabb vezető) megbízásával kapcsolatos
illetményrészt tartalmazza (illetménye egyéb, nem a vezetői, magasabb
vezetői megbízáshoz kapcsolódó részét nem). Ebből adódóan a korábbi és a
jelenlegi kimutatás nem összehasonlítható.

-          jelen kimutatás az érintett vezetők, magasabb vezetők neveit
nem az illetményük rangsorában, hanem alfabetikus sorrendben tartalmazza.

Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 

>>> Szabó János<[FOI #7327 email]> 2017. 01. 25.
15:17 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

Kérem a 163-2  /KSJIF/2017. iktatószámú levelüket olvasható, PDF
formátumban küldjék meg a részemre! Egyszerűen nem értelmezhető, olvasható
a válaszuk.

Kelt: 2017. január 25.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #7327 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

Amit küldtek egyszerűen teljesen más adatsor, mint korábban.
Mintha direkt módon félreértelmeznék és más adatok megküldésével szeretnék az adatigénylést nem teljesíteni!

Ahogy Ön is írja a válaszában:
"Megjegyezni kívánjuk, hogy a korábbi „rangsor” az adott közalkalmazott éves, a Semmelweis Egyetemtől származó valamennyi jövedelme alapján került összeállításra."
Miért küldték ezeket a táblázatokat?
A NAIH állásfoglalása egyértelműen fogalmaz:
"Az adatigénylés ezen részét a Hatóság úgy javasolja teljesíteni, hogy a vezetőkre vonatkozó adatok név szerinti bontásban legyenek megismerhetőek! "

Semmi másra nem lenne szükségem, csak a 56369-7/KSJIF/2016. iktató számú levelükhöz csatolt táblázatot küldjék meg az abban egyértelműen látható vezetők neveivel!

Nem az illetményük összegére vagyok kíváncsi, hanem pontosan arra a rangsorra amit már elküldtek a részemre, a vezetők neveivel ellátva.

Önök is megküldték, így én is megküldöm levelemet a Hatóság részére.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 27.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment kereseti ranglista OK d k n 2017.02.06..xlsx
19K Download View as HTML


                                                                                                                                                                                                            
Iktatószám: 163- 8/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Csatoltan küldöm az Ön által kért táblázatot.
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazagtó

>>> Szabó János<[1][FOI #7327 email]> 2017.01.27.
8:44 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Dr. Kovács Zsolt!

Amit küldtek egyszerűen teljesen más adatsor, mint korábban.
Mintha direkt módon félreértelmeznék és más adatok megküldésével szeretnék
az adatigénylést nem teljesíteni!

Ahogy Ön is írja a válaszában:
"Megjegyezni kívánjuk, hogy a korábbi „rangsor” az adott közalkalmazott
éves, a Semmelweis Egyetemtől származó valamennyi jövedelme alapján került
összeállításra."
Miért küldték ezeket a táblázatokat?
A NAIH állásfoglalása egyértelműen fogalmaz:
"Az adatigénylés ezen részét a Hatóság úgy javasolja teljesíteni, hogy a
vezetőkre vonatkozó adatok név szerinti bontásban legyenek megismerhetőek!
"

Semmi másra nem lenne szükségem, csak a 56369-7/KSJIF/2016. iktató számú
levelükhöz csatolt táblázatot küldjék meg az abban egyértelműen látható
vezetők neveivel!

Nem az illetményük összegére vagyok kíváncsi, hanem pontosan arra a
rangsorra amit már elküldtek a részemre, a vezetők neveivel ellátva.

Önök is megküldték, így én is megküldöm levelemet a Hatóság részére.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 27.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[2][FOI #7327 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7327 email]
2. mailto:[FOI #7327 email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

EOK mélygarázs

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

SOTE és a Telenor

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei