Sportpálya és sportcsarnok fenntartója

Gonda Bettina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gonda Bettina

Delivered

Tisztelt Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,

hogy a gyáli Sportpályát és Sportcsarnokot ki fogja fenntartani illetve azokat a költségeket miből fizeti ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 25.

Üdvözlettel:

Gonda Bettina

Hivatkozása ide

Feladó: Rozgonyi Erik
Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Gonda Bettina!

Azon közérdekű adatigénylésére, hogy a gyáli sportcsarnokot és sportpályát
ki fogja fenntartani, és a költségeit miből fogja fizetni az alábbi
választ adom:

1) A sportcsarnok üzemeltetését a Képviselő-testület döntése alapján a
100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Gyáli-Városgazda Kft. látja el, az
üzemeltetési költségeket pedig saját bevételeiből tervezi fizetni.

2) A sportpálya sportcsarnokon és szállodán kívüli területeit - a korábbi
éveknek megfelelően, változatlanul - a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
üzemelteti, amely szervezet ehhez önkormányzati támogatást kap.

Tisztelettel:
--

Rozgonyi Erik

címzetes főjegyző

Tel: (36-29) 540-937

E-mail: [1][email address]

[2][IMG] Mentes a vírusoktól. [3]www.avast.com

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
3. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gonda Bettina:
Csak a(z) Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei