Stabilitás Megtakarítási Számla - SMSZ

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az eddigi megnyitott Stabilitás Megtakarítási Számla (röviden SMSZ) adatait - természetesen személyes adatok nélkül:

Mikor, hányat nyitottak, milyen futamidejűt, mekkora összeggel

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 2.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közadat
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

Hivatkozással Szerb Tamás 2015. június 2-án érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A Stabilitás Megtakarítási Számlára vonatkozó szabályozást az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXV. törvény 12. §-a által beiktatott, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/A-39/C. §-ai tartalmazzák, melyek 2013. június 28-án léptek hatályba.

A Számla vezetésére, a Számlára történő befizetésről, kifizetésről kiállítandó igazolásra, valamint a pénzintézetek által teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó 62/2013. (XII.17.) NGM rendelet 3. §-a értelmében a számlát vezető hitelintézeteknek a tárgynegyedévben megnyitott Stabilitás Megtakarítási Számlák darabszámáról, és az azokra történt befizetések együttes összegéről a befizetés negyedévét követő hó 12. napjáig adatot kell szolgáltatniuk.

A pénzintézetek adatszolgáltatása alapján 2014. év folyamán 7 db pénzintézetnél összesen 610 darab Stabilitási Megtakarítási Számla került megnyitásra, melyekre összesen 37.877,3 millió Ft befizetés történt. A 2015. I. negyedéves adatszolgáltatás alapján, ezen időszak során 5 db pénzintézetnél 98 darab Stabilitási Megtakarítási Számlát nyitottak, 7.157,9 millió Ft befizetéssel.

A hatálybalépéstől 2015. március 31-vel bezárólag 8 pénzintézet érintett, ahol 708 db Stabilitási Megtakarítási Számla került megnyitásra, melyekre összesen 45.035,2 millió Ft befizetést teljesítettek.

Kérem tájékoztatás szíves elfogadását.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Uber ellenőrzések

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére toma által

Uber ellenőrzések

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére toma által

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei