Stadler Flirt motorvonatok kilométerköltsége

Közlekedő Tömeg Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Közlekedő Tömeg Egyesület

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy átlagosan (futott kilométerenként) hány forintba került (mennyi költség merült fel velük kapcsán minden vonatkozó költséget beleértve) 2016-ban a MÁV-Start Zrt.-nek a 415-ös sorozatú Stadler Flirt motorvonatok közlekedtetése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 4.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Gyöngyösi Máté Úr!

Köszönjük, hogy megtisztelte Társaságunkat a 2017.04.04. napján beérkezett közérdekű adatigényével, melyet 18696/2017/START számon iktattunk.
Ezúton tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylésével kapcsolatos ügyintézést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megkezdtük.

Türelmét előre is köszönjük.

Üdvözlettel:

Szávai Attila
információbiztonsági koordinátor

A jelen levélben kézbesített információ kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas üzleti, illetve személyes adatokat tartalmazhat. Amennyiben nem Ön a levél címzettje, a levélben található információ felhasználása, vagy bármilyen módon történő közzététele, másolása vagy megosztása tilos. Amennyiben jelen levelet tévedésből kapta meg, kérem lépjen kapcsolatba a levél feladójával és az üzenetet haladéktalanul törölje a számítógépéről. A levél feladójának e-mail címe kifejezetten vállalati felhasználásra szolgál, a biztonsági szervezet – vezetői ellenőrzés céljából – betekinthet tartalmába, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt, reklámanyagot ne küldjön!
Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Gyöngyösi Máté Úr!

 

Társaságunkhoz 2017. 04. 04. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a következő választ adjuk:

 

2016. évben egy 415-ös sorozatú Stadler FLIRT motorvonat járműkilométerre
eső költsége 1 732 Ft/jármű km.

 

Köszönjük szíves megkeresését.

 

Üdvözlettel,

 

Fási Judit

információvédelmi szakértő

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közlekedő Tömeg Egyesület

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Köszönjük a gyors és gördülékeny adatszolgáltatást!

Üdvözlettel:

Kelemen Tamás
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Közlekedő Tömeg Egyesület:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei