Start program keretében megtermelt zöldségekből 1 144 590 Ft értékben takarítottak meg ennek további felhasználásról .

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2016.május 25 napon megtartott testületi ülésen a polgármester elmondja,
hogy a Start program keretében megtermelt zöldségekből 1 144 590 Ft értéket használt fel az óvoda ennyit takarítottak meg az előállítással . Kérem ennek a megtakarított összegnek a további sorsáról kérem tájékoztatását . Mivel az óvodai iskolai étkezési létszám után államilag leosztott támogatás van .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 23.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Adatigényemet a megnevezett tartalommal továbbra is fenn tartom .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

Tájékoztatom, hogy a Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015.02.26.napján megtartott ülésén döntött az étkezési térítése díjak
megállapításáról, mely alapján a vendégétkezés  térítési díja 2015.
március 1. napjától ( 634 Ft helyett) 428 Ft/fő/alkalom.
Az étkezési térítési díjak csökkentésére a Start program keretén belül
megtermelt zöldségek adtak lehetőséget.
Tájékoztatom, hogy mindenben a jogszabálynak megfelelően jártunk el,
ezenkívül  a közfoglalkoztatás egyik fő célja, hogy a megtermelt javakat
az önkormányzat felhasználja, ezáltal kiadásait csökkentse.
Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét.

Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[2][FOI #7012 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7012 email]
2. mailto:[email address]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Csak itt van ellent mondás mert 2015.02.26.napján .megtartott ülésén döntöttek az étkezési térítése díjak megállapításáról, mely alapján a vendégétkezés térítési díja 2015. március 1. napjától ( 634 Ft helyett) 428 Ft/fő/alkalom .
És 14 hónap elteltével 2016.május 25 napon napján . megtartott testületi ülésen a polgármester elmondja, hogy a Start program keretében megtermelt zöldségekből 1 144 590 Ft lett megtakarítva .
Tehát akkor 2015.02.26.napján .megtartott ülésen már tudta képviselő testület ,hogy 1 144 590 Ft . lesz a megtakarítás .
És úgy döntöttek 2015. március 1. napjától vendégétkezés térítési díjai ( 634 Ft helyett) 428 Ft/fő/alkalom .
Nagyon örülök hogy ilyen előre látóak és bízom a további segítő közreműködését .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei