Stategopolis-szerződések (MTI)

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. részére

MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MTI Nonprofit Zrt. által a Stratégiai elemző és kommunikációs tanácsadó Kft.-vel
a) az adatkérés időpontjában fennálló, valamint
b) az adatkérés időpontjában már fenn nem álló, de 2010. július 1-jét követően megkötött
szerződések teljes szövegét azok esetleges mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 28.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Gazsó L. Ferenc
MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt.


Attachment image001.jpg
11 Download


dr. Bodoky Tamás ügyvezető úr

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

Tisztelt Ügyvezető Úr!

 

Hivatkozva 2014. január 28-i megkeresésére, melyben az Info tv-re
hivatkozva az MTI Nonprofit Zrt. és a Stratégiai Elemző és Kommunikációs

Tanácsadó Kft. között,  az adatkérés idején fennálló vagy akkor már fenn
nem álló, de 2010. július 1-ét követően kötött szerződések kiadását kéri,
tájékoztatom, hogy nyilvántartásunk szerint az MTI Nonprofit Zrt-nek nincs
ilyen szerződése.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Gazsó L. Ferenc
vezérigazgató

MTI nonprofit Zrt.

Tel.: +36 1 441 9002

Fax: +36 1 201 2581

Mobil: +36 30 207 6914
[1][email address]
1016 Budapest, Naphegy tér 8. [2]Leírás:
cid:image001.jpg@01CE1041.E77B01C0

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei