Stategopolis-szerződések (MTV)

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Televízió Zrt. részére

Magyar Televízió Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Televízió Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MTV Zrt. által a Stratégiai elemző és kommunikációs tanácsadó Kft.-vel
a) az adatkérés időpontjában fennálló, valamint
b) az adatkérés időpontjában már fenn nem álló, de 2010. július1-jét követően megkötött
szerződések teljes szövegét azok esetleges mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 28.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: MTV Kommunikáció (Csorba Mária)
Magyar Televízió Zrt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
részére

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Az MTV Nonprofit Zrt. (MTV Zrt.) által a Strategopolis Stratégiai elemző és kommunikációs tanácsadó Kft.-vel megkötött fennálló, valamint fenn már nem álló, de 2010. július 1-jét követően létrejött szerződések megküldésére irányuló közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakat hozom szíves tudomására.

Tájékoztatom, hogy az MTV Zrt. a Strategopolis Stratégiai elemző és kommunikációs tanácsadó Kft. nevű társasággal jelenleg nem áll, illetve a jelzett időszakban sem állt szerződéses kapcsolatban, Társaságunk nem kezel a megkeresésében rögzített igény szerinti adatokat.
A fentiekre tekintettel közérdekű adatigénylését Társaságunknak nem áll módjában teljesítenie.

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítására tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31. § alapján jelen levelem kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat keresettel.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel,
Medveczky Balázs sk.
vezérigazgató
MTV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Magyar Televízió Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei