Statisztika bűncselekmények -Zala Megyei Főügyészség-Fejér Megyei Főügyészség

Nemesné N. Marianna küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Legfőbb Ügyészség részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Nemesné N. Marianna

Delivered

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Zala Megyei Főügyészség- Zalaegerszegi Járási és Nyomozó Ügyészség
Fejér Megyei Főügyészség- Székesfehérvári Járási és Nyomozó Ügyészség
2012-2017. hatályos névsorát, beosztását, jogviszonyát, bérét és juttatását.
Elsősorban, Főügyészek, ügyészek, személyügyi nyilvántartás részeként kezelt önéletrajzát. Esetleges közeli hozzátartozó vagy hozzátartozó kapcsolatok megjelölését a névazonosság miatt, mint pl: Kondákor, Kiss, Takács stb...

Ezidő alatti rendőrökkel összefüggésben, feljelentés, vagy hivatali észlelés közben keletkezett bűntetőügyek számát, megnevezést, annak eredményességét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 2.

Üdvözlettel:

Nemesné N. Marianna

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelmi és Biztonsági Osztály
Legfőbb Ügyészség


Attachment image001.png
17K Download

Attachment image005.png
0K Download

Attachment image002.jpg
2K Download

Attachment DOC170308.pdf
1.1M Download View as HTML


Legfőbb Ügyészség

Kabinet

Adatvédelmi és Biztonsági Osztály

1055 Budapest, Markó utca 16. • 1372 Budapest, Pf. 438.

Telefon: (1) 354-5629, • Fax: (1) 354-5620 • E-mail: [email address]

 

ABOIGA//6-33/2017.

 

 

NEMESNÉ N. MARIANNA úrnőnek

[FOI #8612 email]

 

 

Tisztelt Kérelmező!

 

A Legfőbb Ügyészségnek elektronikus úton küldött megkeresésére válaszolva
tájékoztatom, hogy adatkérése – az Infotv. rendelkezésein túlmenően – a
legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról
és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban:
Törvény) rendelkezéseinek figyelembevételével válaszolható meg.

 

A Törvény 107. § (2) bekezdése szerint „a munkáltató az ügyészre vonatkozó
adatok közül az ügyész hozzájárulása nélkül - közérdekből - adhat
tájékoztatást az ügyész nevéről, szolgálati helyéről és beosztásáról…”. A
Törvény rendelkezéseiből következik, hogy további személyes adatok körébe
tartozó adatok átadására (pl.: önéletrajz, családi kapcsolatokra vonatkozó
adatok, stb.) nincs lehetőség.

 

A fentiekre tekintettel, mellékelten megküldöm a Zala Megyei Főügyészség,
a Zalaegerszegi Járási és Nyomozó Ügyészség, a Fejér Megyei Főügyészség és
a Székesfehérvári Járási és Nyomozó Ügyészség aktuális ügyészségi
alkalmazottainak névsorát, valamint beosztását.

 

Felhívom a figyelmét, hogy a megküldött adatok az ügyészség hivatalos
lapjában nyíltan, az Ügyészségi Közlönyökben is megtalálhatók.

 

Az ügyészség büntetőjogi tevékenységével összefüggő, a rendelkezésre álló
információk alapján konkrétan nem meghatározható adatkörre vonatkozó,
átfogó kérdéseire az ügyészség hivatalos honlapján, a [1]www.ugyeszseg.hu
oldalon, a közérdekű adatok cím alatt talál – több vonatkozásban is –
adatokat.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2017. március 8.

 

Tisztelettel:

 

Legfőbb Ügyészség Kabinet

Adatvédelmi és Biztonsági Osztály

 

References

Visible links
1. http://www.ugyeszseg.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nemesné N. Marianna:
Csak a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Ügyészségi elismerések

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Mile Éva által

Ügyészi előadások

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Ivány Borbála által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei