Statisztikai adatkérés - Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (közigazgatási ügyszak)

Léderer András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Törvényszék részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Fővárosi Törvényszék munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Fővárosi Törvényszék munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Léderer András

Delivered

Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- 2015. szeptember 1. és 2017. szeptember 30. között meghozott azon ítéletek számát, melyben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (2017. január 1. után Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) menekültügyben hozott határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indult pereiben a Hivatal határozatát hatályon kívül helyezte és a Hivatalt új eljárás lefolytatására kötelezte;
- 2015. szeptember 1. és 2017. szeptember 30. között meghozott ítéletek számát, melyben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (2017. január 1. után Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) menekültügyben hozott határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indult pereiben a Hivatal határozatát helybenhagyta, a keresetet elutasította.

Amennyiben lehetséges éves bontásnál részletesebben megküldeni az adatokat, úgy a következő időszakokra vonatkozóan kérném az adatok megküldését:
-2015. szeptember 1. és 2015. december 31. közötti időszak;
-2016. első félév;
-2016. második félév;
-2017. első negyedév;
-2017. második-harmadik negyedév.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 10.

Üdvözlettel:

Léderer András

Hivatkozása ide

Feladó: Szotkó Lászlóné
Fővárosi Törvényszék

PK

Hivatkozása ide

Feladó: Léderer András

Delivered

Tisztelt Szotkó Lászlóné!

Azt hiszem, hogy lemaradt a csatolmány a leveléből, legalábbis sajnos nem látok semmilyen feltöltött dokumentumot vagy választ. Megtenné, hogy újra feltölti/elküldi a választ?

Hálásan köszönöm,

Üdvözlettel:

Léderer András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Léderer András:
Csak a(z) Fővárosi Törvényszék munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei