Statisztikai adatok a társasházak törvényességi felügyeletének ellátására vonatkozóan

Imre András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Társasházak törvényességi felügyelete kapcsán hivatalukhoz 2017-ben, valamint 2018-ban, évenkénti, ezen belül kerületenkénti bontásban...

a) hány beadvány érkezett?
b) a beadványok alapján alapján hány esetben indítottak eljárást?
c) a megindított eljárásokban hány esetben bocsátottak ki felhívást?
d) a kibocsátott felhívások közül hány olyan van, ahol az eljárás még folyamatban van?

e) a kibocsátott felhívásig eljutott összes eljárást tekintve ezeken belül hány eljárás esetében nem sikerült betartani a jogszabály által előírt határidőket?
f) ha volt ilyen, mi volt ennek az oka?

g) a felhívások alapján hány esetben szűnt meg az eljárás azon okból, hogy a társasház bírósághoz fordulás nélkül is teljesítette a felhívásban foglaltakat?
h) a felhívások alapján hány eljárásban fordultak bírósághoz, bírósági kötelezés céljából?
i) a bíróság ezekből hány esetben kötelezte a társasházat teljesítésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 28.

Üdvözlettel:

Imre András

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201901101151.pdf
481K Download View as HTML


Tisztelt Imre András Úr!

Csatolva küldöm a közérdekű adatigénylésre adott választ.

Tisztelettel:

Sólyomné Szegedi Erzsébet
titkársági ügyintéző

BP. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
1153. Budapest, Bocskai u 1-3. I. em. /131.
Tel: 305-3156
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt dr. Lamperth Mónika Jegyző Asszony,

Az adatkérelemre adott válaszát a következő okok miatt nem fogadhatom el:

Az adatkérelemben a kívánt adatokat éves (2017, 2018), ezen belül pedig kerületenkénti bontásban kértem. Válaszában a kerületenkénti bontás elmaradt, csak éves szinten összesített számok szerepelnek. Mivel az összesített adatok rendelkezésre állnak, nem látom akadályát annak, hogy ezeket a kért módon, kerületenként tovább bontva adja meg. Kérem, szíveskedjen a kért éves, ezen belül pedig kerületenkénti bontásban megadni az adatokat.

Egy másik adatigénylésemre (Társasházak törvényességi felügyeletének keretében indított két eljárás sorsa) adott válasza szerint egy 2017-ben indult eljárás még mindig tart. Tudomásom szerint a jegyzői hivatal a törvényességi felügyeletet többek között a 2016. évi CL. törvény [az általános közigazgatási rendtartásról] (a továbbiakban: ÁKR) keretein belül gyakorolja, amelynek 50. §-a szerint az ügyintézési határidő 60 nap. Egy 2017-ben indult eljárás esetén ez többszörösen lejárt. Így az e)-f) összevont válaszában írtakkal ellentétben 2017-ben nem sikerülhetett valamennyi eljárás alapján betartani a jogszabályokban előírt határidőket.
Kérem, válaszát szíveskedjen e szerint pontosítani.

Az adatkérelemben az a) - i) -ig terjedő kategóriák szándékosan kerültek elkülönítésre. Ezek összevonásával információ vész el, amely pl. a 2018. évre vonatkozóan nem adja meg külön-külön a kért g), h), i) szerinti adatokat. Kérem, szíveskedjen az adatokat a fenti kategóriák szerint, teljesen külön megadni.

Kérem, szíveskedjen válaszát az eredeti adatkérelemnek megfelelő módon, a fentiek figyelembe vételével pontosítani.

Köszönettel:
Imre András

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201902111154.pdf
136K Download View as HTML


Tisztelt Imre András!

Csatolva küldöm a válasz el nem fogadás adatigényléssel kapcsolatban a társasházak törvényességi felügyeletének ellátására vonatkozóan tárgyú levelet.

Tisztelettel:

Sólyomné Szegedi Erzsébet
titkársági ügyintéző

BP. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
1153. Budapest, Bocskai u 1-3. I. em. /131.
Tel: 305-3156
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201902111252.pdf
672K Download View as HTML


Tisztelt Imre András!

Az előző levelemben a második oldal lemaradt, most pótlólag küldöm.

Tisztelettel:

Sólyomné Szegedi Erzsébet
titkársági ügyintéző

BP. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
1153. Budapest, Bocskai u 1-3. I. em. /131.
Tel: 305-3156
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt Sólyomné Erzsébet!

Köszönöm szépen a teljes választ.

Üdvözlettel:
Imre András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Imre András:
Csak a(z) Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei