Statisztikai jellegű, közérdekű adatigénylés - Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Kovács István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács István

Delivered

Tisztelt Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:

1., Jelenleg hány hallgatója van összesen az Egyetemnek, valamint hány-hány hallgató tanul kari és tagozati bontásban, hány aktív és passzív hallgatói státusszal rendelkező diákjuk van:
pl. - összesen: X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató
- államtudományi kar: összesen Z fő, amelyből X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató.

2., Hány épületben folytatnak oktatási képzést és mi ezeknek az épületeknek a pontos megnevezése és címe? A különálló oktatási épületeket naponta átlagban megközelítőleg hány diák veszi igénybe?
pl. az Egyetemnek Z számú épülete van, amelyből az elsőben a bölcsésztudományi kar és a jogi kar diákjai tanulnak (vannak rendszeresen óráik), míg a másodikban ...

3., Az Egyetem rendelkezik-e kollégiumi szálláshellyel? Ha igen, mi ennek/ezeknek a pontos megnevezése és címe és hány kollégista került elhelyezésre a 2016/2017-es tanévben épületenként?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 11.

Üdvözlettel:

Kovács István

Hivatkozása ide

Feladó: Csanady Szabolcs
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Tisztelt Kovács István Úr!

2017. április 11-én adatigénylést nyújtott be intézményünkhöz.
Hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdésére, az adatszolgáltatási határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Tisztelettel:
Dr. Horváth József sk.
főtitkár
Nemzet Közszolgálati Egyetem

Hivatkozása ide

Feladó: Csanady Szabolcs
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Tisztelt Kovács István Úr!

2017. április 11-én adatigénylést nyújtott be intézményünkhöz.
Hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdésére, az adatszolgáltatási határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Budapest, 2017. április 26.

Tisztelettel:

Dr. Horváth József sk.

főtitkár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hivatkozása ide

Feladó: Csanady Szabolcs
Nemzeti Közszolgálati Egyetem


Attachment K z rdek adat megismer se 2017.04.25..xlsx
20K Download View as HTML


Tisztelt Kovács István Úr!

Hivatkozva 2016. április 11-én kelt adatigénylésére, a következő
tájékoztatást adjuk:

1.       A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak - kari, munkarendi
és aktív/passzív bontású - összesített létszámadatait a csatolt táblázat
tartalmazza (2017. március 15-ei állapot).

 

2.       Jelenleg 35 épületben folyik oktatás, ebből:

-       Államtudományi és Közigazgatási Kar, cím: 1118 Budapest, Ménesi út
5. (3 épületben);

-       Rendészettudományi Kar, cím: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. (6
épületben);

-       Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és Nemzetbiztonsági Intézet,
cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. (12 épületben), 5008 Szolnok,
Kilián út 1. (5 épületben), 2000 Szentendre, Dózsa György út 12. (2
épületben), 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. (1 épületben);

-       Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, cím: 1083 Budapest,
Ludovika tér 2. (1 épületben);

-       Víztudományi Kar, cím: 6500 Baja, Bajcsi-Zsilinszky u. 14. (3
épületben), Magyaregregy hrsz. 0212 (1 épületben), Érsekcsanád hrsz.
0149/8. (1 épületben).

 

3.       Az Egyetem az alábbi címeken rendelkezik kollégiumi és egyéb
szálláshelynek minősülő szálló férőhelyekkel (2017. március 15-ei
állapot):

-       Táncsics Mihály Kollégium (1118 Budapest, Ménesi út 84.): 62 fő
került elhelyezésre;

-       Orczy Úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.): 496 fő került
elhelyezésre;

-       Beszédes József Kollégium (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca
12–14.): 79 fő került elhelyezésre;

-       Nemzeti Közszolgálati Egyetem „D” épület (1101 Budapest, Hungária
krt. 9-11.): 62 fő került elhelyezésre;

-       Rendészettudományi Kar Szálló (1121 Budapest, Farkasvölgyi út
12.): 470 fő került elhelyezésre egyéb szálláshelyként.

       Budapest, 2017. május 11.

       Tisztelettel:

        Dr. Horváth József sk.

        főtitkár

        Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács István

Delivered

Tisztelt Csanady Szabolcs!

köszönöm az adatszolgáltatást.

Üdvözlettel:

Kovács István

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács István:
Csak a(z) Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei