Statisztikai jellegű, közérdekű adatigénylés - Színház- és Filmművészeti Egyetem

Kovács István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Színház- és Filmművészeti Egyetem részére

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Feladó: Kovács István

Delivered

Tisztelt Színház- és Filmművészeti Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:

1., Jelenleg hány hallgatója van összesen az Egyetemnek, valamint hány-hány hallgató tanul kari és tagozati bontásban, hány aktív és passzív hallgatói státusszal rendelkező diákjuk van:
pl. - összesen: X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató
- államtudományi kar: összesen Z fő, amelyből X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató.

2., Hány épületben folytatnak oktatási képzést és mi ezeknek az épületeknek a pontos megnevezése és címe? A különálló oktatási épületeket naponta átlagban megközelítőleg hány diák veszi igénybe?
pl. az Egyetemnek Z számú épülete van, amelyből az elsőben a bölcsésztudományi kar és a jogi kar diákjai tanulnak (vannak rendszeresen óráik), míg a másodikban ...

3., Az Egyetem rendelkezik-e kollégiumi szálláshellyel? Ha igen, mi ennek/ezeknek a pontos megnevezése és címe és hány kollégista került elhelyezésre a 2016/2017-es tanévben épületenként?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 20.

Üdvözlettel:

Kovács István

Hivatkozása ide

Színház- és Filmművészeti Egyetem


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Statisztikai jelleg k z rdek adatig nyl s Sz nh z s Filmm v szeti Egyetem.txt
4K Download View as HTML


Your message to [SZFE request email] couldn't be delivered.
The group rektorihivatal only accepts messages from people in its
organization or on its allowed senders list, and your email address isn't
on the list.
kmt+request-8914-965. . . Office 365 rektorihivatal
Sender Action Required
Sender not allowed
How to Fix It
It appears you aren't in the same organization as the group (or a
sub-group) you're sending to or your email address isn't on the group's
allowed senders list. Ask the owner of the group to grant you permission
to send to it, and then try again. If the group belongs to a different
organization than yours, contact the organization's customer service
department for assistance. If the group is in your organization and you
don't know who the group owner is, you can find it by doing the following
in either Outlook on the web or Outlook:
* Open your Sent folder and select the original message.
* If you're using Outlook on the web, select the group name located on
the To or CC line. If you're using Outlook, double-click the group
name located on the To or CC line.
* In Outlook on the web, from the pop-up dialog box, choose Owner. In
Outlook, choose Contact. The owner's name is listed under Owner.
The owner of the group may have intentionally chosen to restrict who can
send messages to it, and they may not want to adjust the existing
restriction. In this case, you'll have to contact the group members by
some other means, such as sending an email message to their individual
email addresses or contacting them by phone.
Was this helpful? [1]Send feedback to Microsoft.
--------------------------------------------------------------------------
More Info for Email Admins
Status code: 550 5.7.133

This error occurs when the distribution group, security group, or Office
365 group is configured to accept messages only from authenticated senders
(senders in the same organization or those added to the group's allowed
senders list).

To fix the issue, the recipient's email admin or the group owner must add
the sender's email address to the group's allowed senders list or change
the group's delivery management setting to accept messages from senders
inside and outside of the organization.

Usually this issue can only be fixed by the recipient's email admin or the
group owner.

For more information and steps to fix this error, see [2]Fix email
delivery issues for error code 5.7.133 in Office 365.
Original Message Details
Created Date: 4/20/2017 1:22:25 PM
Sender Address: [FOI #8914 email]
Recipient [SZFE request email]
Address:
Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Statisztikai
Subject: jellegű, közérdekű adatigénylés - Színház- és
Filmművészeti Egyetem
Error Details
Reported 550 5.7.133 RESOLVER.RST.SenderNotAuthenticatedForGroup;
error: authentication required; Delivery restriction check failed
because the sender was not authenticated when sending to
this group
DSN generated DB6PR0802MB2549.eurprd08.prod.outlook.com
by:

Message Hops
HOP TIME FROM TO WITH RELAY
(UTC) TIME
4/20/2017
1 1:22:25 smtp.kimittud.org *
PM
4/20/2017
2 1:22:17 smtp.kimittud.org AM5EUR03FT006.mail.protection.outlook.com Microsoft SMTP Server *
PM
4/20/2017 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
3 1:22:17 AM5EUR03FT006.eop-EUR03.prod.protection.outlook.com VI1PR0802CA0002.outlook.office365.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256) *
PM
4/20/2017 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
4 1:22:18 VI1PR0802CA0002.eurprd08.prod.outlook.com DB6PR0802MB2549.eurprd08.prod.outlook.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256) 1 sec
PM

Original Message Headers

Received: from VI1PR0802CA0002.eurprd08.prod.outlook.com (10.172.253.140) by
DB6PR0802MB2549.eurprd08.prod.outlook.com (10.172.251.147) with Microsoft
SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256) id 15.1.1047.13; Thu, 20
Apr 2017 13:22:18 +0000
Received: from AM5EUR03FT006.eop-EUR03.prod.protection.outlook.com
(2a01:111:f400:7e08::200) by VI1PR0802CA0002.outlook.office365.com
(2603:10a6:800:aa::12) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256) id 15.1.1047.13 via
Frontend Transport; Thu, 20 Apr 2017 13:22:17 +0000
Authentication-Results: spf=none (sender IP is 52.57.14.250)
smtp.mailfrom=kimittud.org; szfe.hu; dkim=none (message not signed)
header.d=none;szfe.hu; dmarc=none action=none header.from=kimittud.org;
Received-SPF: None (protection.outlook.com: kimittud.org does not designate
permitted sender hosts)
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by
AM5EUR03FT006.mail.protection.outlook.com (10.152.16.122) with Microsoft SMTP
Server id 15.1.1019.14 via Frontend Transport; Thu, 20 Apr 2017 13:22:17
+0000
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id C43FF217C5; Thu, 20 Apr 2017 13:22:25 +0000 (UTC)
Date: Thu, 20 Apr 2017 13:22:25 +0000
From: =?UTF-8?B?S292w6FjcyBJc3R2w6Fu?=
<[FOI #8914 email]>
To: =?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= SZFE =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?=
<[SZFE request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Statisztikai_jelleg=C5=B1,?=
=?UTF-8?Q?_k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adatig=C3=A9nyl=C3=A9s_-?=
=?UTF-8?Q?_Sz=C3=ADnh=C3=A1z-_=C3=A9s_Filmm=C5=B1v=C3=A9szeti_Egyetem?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #8914 email]
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: 82878cef-a45e-4cf5-b49b-c5da58341658:0
X-Forefront-Antispam-Report: CIP:52.57.14.250;IPV:NLI;CTRY:US;EFV:NLI;SFV:NSPM;SFS:(6009001)(8206002)(2990300002)(428002)(199003)(189002)(101416001)(54356999)(47776003)(5660300001)(90966002)(50986999)(224313004)(106466001)(224303003)(105586002)(42186005)(305945005)(189998001)(7636002)(33646002)(46386002)(45336002)(110136004)(7596002)(6916009)(23676002)(50466002)(103686004)(1720100001)(5820100001)(86362001)(19273905006)(1096003)(36756003)(6306002)(52956003)(6266002)(104016004)(966004)(34003)(356003)(85182001)(980100002)(75936004)(14776007)(563064011);DIR:INB;SFP:;SCL:1;SRVR:DB6PR0802MB2549;H:smtp.kimittud.org;FPR:;SPF:None;MLV:sfv;A:1;MX:1;LANG:hu;
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics: 1;AM5EUR03FT006;1:TpD764L8W6H0TWLZmHkO9it1WRJ1CCYY68WwNTSMSq88/fo8phvz2kkcEWvNGXSNyk6WlZRHwL59yfCucpPeU+RfrZJQAULr0RzXDDfPAkZBWLDp5GGtrGiFL0lo8FOefQ+kjDv36E5jUw/cq6/f7FINZOtZT9dNdqdvJPU+qnGpBFgoguWF/O6LId0B0p9Vgl23ySRzOeSVx5iU/S+2Lx/d2qpM6kWFAxqIzGDdrYVqeDqQy4rWCxGYFh3x+iytkdEAuzl8QwEGdqSHRX5se06H7GdwrzLVsEkn4ieFCrHTsx4sOfba2oquAXWoubjSAknfeY6jwsB3ew94L8n7DsiF/FFpqdvwH4JzObNtW/z3+I/m3V8mgcbA5UdrfNmR69yuKniyccIF2Vn+xKWBcB+e4JHe28B0T6RL6KMGhDmPbCnXTnSNI6L495CQLxLTMsWvQugXBlWr6DBB48H6xsX1+H0fl7WWjgJ+LxZ9+ZfjkWAKOYCqZlkzvKVH1wC3SxO8m5C0kbw3GV29dOPVdXrjPxEK7gRvNBo5ZcovMjvQ8Qxt7I2nrk8ideyMrC2p
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 5e596249-1de6-4165-7fb2-08d487f04480
X-Microsoft-Antispam: UriScan:;BCL:0;PCL:0;RULEID:(22001)(81800236)(71702078);SRVR:DB6PR0802MB2549;
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics: 1;DB6PR0802MB2549;3:E0CY3VXFptyPBF7y2lhs9CDdTAn8bpMUztK6Lin9VsKcUtP0vC3m8rfFC+GDJZcevl08VN1f+T+4BTwDhm7Rj/4vpjFX+kKljCxkjknkJ02HcdggcEtsee1+sZs3c9z8MIq1lVVzMuC6u78dYvWBXiRcZGl3zBos/xW4RMpv+jdiJTQYWPPmgjukxMQd3GjMvnddeqgwHjrwu71MBQeDKnawKY2mytGdyhjDMl7/0Mgj70yLxsZID4vYR+5JhrXwCgipE/DYexSpm6u9rLHJAcyps93LkvFJ8UY9xR3YuEJQpKSRWPBwi8IU+6ugnGtTlp04wnzzTAAuhbF1GemvOVuLH7h9ZL9OMqPMn7Z/tZm8TSksAXQJkk5q9f2J7Y/AGqOECfDPFgtO2hDf/Fykk2dlapbunXL64ZgVY9eXpEY=;25:LyfsuN4CmfbExPik+A8d6oz1ttZvfKLSnVx897vmSyU365dbKRIPyz6Kk0QfYbUIqbTWc7WO7VuFFNBMkWEzXUAsDscJXAjL1jEcA6ZRqy+Z3FAcrmM2zZfs/9bxV6rakEu7O6HKGHTT4NRfUvpyEjN5MrLQf6zVZQdBKGk8ntaE6Ph7aEbnOjKsZOKnmyeVpVQITfOJlLVt12/i0cMsDXqebXx0FiVmUY3mlusT8p7LpXixEOc+D2GQ4kvRJXkpJT0qf1i5oyD7Koh6RKQrwVXXpyh2dYOqWBlgbeBO6xCylqYUpAu98YFn2a+qD48FlfZgJENMkPVVitXv+CVAlwVzgpXdrWVHwEAEltBBdIZ2OXpEVx/muEM5u6MnoPypWPl3vKqHTyVEXkCqFWK+N3uObQKrV2gAsqX1RK35o2Kt8kOZgaVl5fB3KRUsuM9Et7D3b5htSIAEyI4f5nUwUQ==
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics: 1;DB6PR0802MB2549;31:QUpRVBgOfASvtZEWAkch0Bj5UwA7X6Eeu150XiEStN/EfA3QC1wvizuRJ1eSfMzPf6fTaPasV8N0iZQcDtin3Z0bG2tfPrSK8pcTWzMIzuWpgqLUfDe/Qvglw1/rDrDpB+R7ajaODQUEAaZlqhzrcDb1CpEgPItfM91UOTnmLFOHusVnLM62z28vmDfnN76IHxsnC2aeSMMHUoHQsNHBASnRr0cqLyeT6SAr6k6AjpCs6uF3IFrEVLRDtqShFnqw7h+Hc/WEbrO8OR7gi/0du/lrOWJgMxsq0kPmnmdO1Bt6DyZKZ2rOD+hRcZWU6Bi7OO8eIw+anT2Q9GnE+mbuFQ==;20:9elrr3LwHcd7C7MVJpVy/n8JhXnhqQugE2/+IZUAmy9oE/8rbM7z/9woF8eqYB+HOM0p07E06SFmt9hDJ8zgqjRGOyfw90wBhzYeRKDXxqnUAnaD5BDHM9zYg8ojreUEZgawROb7YgbG6VT6iNTXY8PKVL+vJrW0M99NubAi81Q=
X-Exchange-Antispam-Report-Test: UriScan:;
X-Exchange-Antispam-Report-CFA-Test: BCL:0;PCL:0;RULEID:(601004)(2401047)(8121501046)(13016025)(13018025)(9101536074)(93006095)(93001095)(3002001)(10201501046);SRVR:DB6PR0802MB2549;BCL:0;PCL:0;RULEID:;SRVR:DB6PR0802MB2549;
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics: 1;DB6PR0802MB2549;4:lF3toeXVmqoVfFVq0fc9oT7EYDnhqXaYNrcr1s9FGz3aJMtA2dTzZt+yQNxUQ6g2n2T/yLzJe3w2oPyV/t44NoU1gsQD2w4qp018iKFKGlkPRa+cHQufuPHjOyPaKFdGIGfY3+ZWHXfjTIISryNBBE5j9gcEQCbveUpxbqb+JiYrdgqOO+Wxka6kNiMH32M+UuJo5GW5k9zLHpYJsZjoxuf/bl2RFpBnheVXb8omcWS++pI2Drb/Egc4hByrmQf23I3BKD3kmBceBHmVf3/4c4xDovT5YiRclZx077YUgbZzs3yNF8/u/xIVt5O1BVImPC+2tZ2BgWYk9AUywq37MRopLe64amrzZ7FQj5e69KqmnBHaDmzlqHNrSLOEa811dOu6rhHsqRdYPQDBmCTSf0keW+lbl0O76qrV7Wbl6yLSYddtPmcQGsAd2ExjLriUq0B2lyBSy6l+OyRd/BPT2/HwPCQkGhxY7yBqaHKqy8M=
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics: =?utf-8?B?MTtEQjZQUjA4MDJNQjI1NDk7MjM6Lzdta1hRd3pGUm5OSFZqbnErdTB2TnpW?=
=?utf-8?B?SkNnYkU5dlMwTlVpdC85bU9BK3dUWFpJZzVhK3RDS0tRWGV4SEN4Um5oeTh1?=
=?utf-8?B?TlJ0UmpuTndyUUpiVWJtbExmRDVrNzlFbzlYUHRJN3VMOGxLL1dQbUZPRjZP?=
=?utf-8?B?SDRKb0plRUtJcmZGSUFwd1RIcTZOMTdNODdTU3dJREVsb2hZK3plOGxOdnZ4?=
=?utf-8?B?RFFzMVlxeDFOR2tmWTVab3dzM0JxTitXK0FUa29FVU5TU0ZVNE9JZ1lUUDM1?=
=?utf-8?B?K2N4MXZkcWVWS2Z4N1JHZTNBc3c5bUxlZTFOY1NuSlhKRGIzajYrQW9ESVBl?=
=?utf-8?B?K1JYQXVJc3ZkQTJIKzRiZ0ZrY2x4T0JpU2hWSFI4KzV3YkZKZWl0ODNBdlVx?=
=?utf-8?B?ZWdxV1QwTjduTCtRYWlSQmxNQXlGSFJ3bGNVSzhyV3ZDL1pSeXE5Qzh0bFcz?=
=?utf-8?B?TUpybXIydFlyRzlvTWRRZ1I4SmIxckJhYmJqQjAweTUxaFVoR2JtVkxSY2Mv?=
=?utf-8?B?bjRxeUNGRkRDaVhLdnNIQzZQQmFvTTVKNXFlbmlvRjEzZUMwRlVWRWZJeFc5?=
=?utf-8?B?SWxCdnVzQ1VCNTA0UGMyc1U5RUx6UkVZZnUvU1BWeGNWTUUvQnJBS0ZadFpZ?=
=?utf-8?B?bFBOaGNLNkg3d2ppVkJPQlFqTERTMW5WK254L2laWXdTcHF5OFpzcyt5blNZ?=
=?utf-8?B?cjk0d1QyM0VXOEhkL1dwOEJJVUVETVJrYzZBVkx5cWh0aEo0WFFxbXF4QnI5?=
=?utf-8?B?TUtlbkZhallzRTcxR096aHBEYmNUQW5wU2M3eFVnTklZRFVicVpFdTJXanRz?=
=?utf-8?B?K2VTQ3MyZjB1WVpJYy9XTUg2TzNvQy9QZm05ck15T2hMRkdZV2pSQkIyVExu?=
=?utf-8?B?T2ZZVzVMdk5SYjJ2cDFjYmkwY2xFODF4VEk2TXlsa0NpaytOYUNDa2NRVXJG?=
=?utf-8?B?RmpZL0k0VERJMWFiTkcvSnlVVmFZRjU4cXNmdVIwZDFadERhc1hxeVdWNTM0?=
=?utf-8?B?aDBVaStrUkpFREtydkZneEtYUVlJUXVlMmlDWHdaUzU2ZENra2lIMFcySkpR?=
=?utf-8?B?WXp6cTM2VUgxdENTMllsQUxIWlBnbzdSVjZPcVVKR2pXbkljd09pdDNEaXpx?=
=?utf-8?B?QUN2djB5blprV1BWTE9UNkNuYlRMSUhaTUlWUzQyZ3RralkzQkpQeWZXMkU3?=
=?utf-8?B?SG1USUVHWmROWUJ0SjJDc0dWUS8wZFZ3c2x0bzl4RFAvN2ZMdHNpMTJxUlJu?=
=?utf-8?B?N21HUzhkcDRWcjFiSmtTek9YUUlKSGlWakI2a3Y1VmlEV092c1JLSnYwL1B2?=
=?utf-8?B?UWVaMlFxS1VZd0pYdU5FazlpN2dIUU9kSVU4WDhxbTh4Mi9KT2xnOFpTTzhz?=
=?utf-8?B?Wm5NMWxKVFNlZjBlTGdBdkZDVzFVTFd3dS92UXEzcVJySWsya01jdkYzOW9S?=
=?utf-8?B?ZEQ3dmgvbkRxSWFwZFFibEp4MWdlYVZXeGlkNlVCU1VqRUkzQndSbW1VZXJ6?=
=?utf-8?Q?NmEcR/Tyn32LWnATSeUBa5qvtzw=3D?=
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics: 1;DB6PR0802MB2549;6:mbyjboLrU2zh1hQAKiYspar6U6VY+43M6AsB/xgFEy8h4CoADbLLC0jIxM0RWEWiIQ1TRD0f61pgMIU2tYuX6k57ahbFcuAbYMHVtstGSJw1D/HuOtSld0YNnD1jeRGJrBNWpza8PwIRb+RGpIUKXoye9QhIa0cZQuD+mWtOACRnmSH5LYAjTiMAofeI4m3sfwK9hKOmTc8GwZKRGy1mNt/cjj00lFcJp9Kyy5m2cGHfHP9gAmfLFXHttVAnVZlRpGpa0lE03D7K8oDX5XCBHmeumKVWhKTbuULi8BiXE5v/bo4TFk0+TKe18Do5v+ODQ3SlgHYpdzUKdfuly9IzsrzlPl2P70VoratDppJwXjm0tdEVsBk/p5ZWI+dBo1mIiFatXhbtXYhBQrcG4ANQ55AjDQzx4AF15B398z+lwmlEB5R9vf2P8x1sqqTgLahk;5:O6goxJ90vlF7nHoMHTCKFQqlETjEphjFyJ1yvHcmQskp95FuYHDBU8xP5WJPFEKB3ibdYyaB8UvwyucLAC7PimlPaKvJ3bRNyIuRHqtMs6DB338mydC9fjaLNAV5LQ8AwsQi08WVhvCmmlz66e/fUw==;24:AKX+kDhn8nEFKUgSh7glhyaQGtgfk3+SjMZUS9RLpl+vpUsaIsEH4k9vKyDTv7DeojUHhdbeXELTMQMMov2S7vtaUPgf4/J1zjOe9AiVTHM=
SpamDiagnosticOutput: 1:99
SpamDiagnosticMetadata: NSPM
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics: 1;DB6PR0802MB2549;7:byJB0IeY0TI1rgrQPJa8vHi/VCTzVpAbHgHq6D+eV3/jabRgG3m1FToeF2hSa/ub9rUx1hr/4ePG+M1d9dhMnhO4NF5qWf49g9N946N/kkuARuT66Yb6HH3EqKuqhKl7JS1+CItWqInEv6zrZFnHRDeuIRtMIrK43XIAGxtqZp3j10TBkECc3y+uxNLFuIC/aXl9LEFZSDwKT97StgSYrtWC5d8PDWQMp2e2KIzCWHJolwX+J46mDG5PKvdmQT8BYR0LTz6Rh0n0Avq1SVQsWpWQ5IkelAL7hGC5R9BxYmemnkQsFvfsxizJoFN9sn3yep2Fdw9MHgnm3WS8UxXXdt695c+H++cZLTn0W3KIIY3zy7OkVXROxxKHiqVvFma7MPE0z5x0o6uH+cQ8U74DNA==

References

Visible links
1. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=6...
2. http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács István:
Csak a(z) Színház- és Filmművészeti Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei