Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács István, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Statisztikai jellegű, közérdekű adatigénylés - Széchenyi István Egyetem

Kovács István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Széchenyi István Egyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács István to read a recent response and update the status.

Feladó: Kovács István

Delivered

Tisztelt Széchenyi István Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., Jelenleg hány hallgatója van összesen az Egyetemnek, valamint hány-hány hallgató tanul kari és tagozati bontásban, hány aktív és passzív hallgatói státusszal rendelkező diákjuk van:
pl. - összesen: X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató,
- államtudományi kar: összesen Z fő, amelyből X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató.

2., Hány épületben folytatnak oktatási képzést és mi ezeknek az épületeknek a pontos megnevezése és címe? A különálló oktatási épületeket naponta átlagban megközelítőleg hány diák veszi igénybe?
pl. az Egyetemnek Z számú épülete van, amelyből az elsőben a bölcsésztudományi kar és a jogi kar diákjai tanulnak (vannak rendszeresen óráik), míg a másodikban ...

3., Az Egyetem rendelkezik-e kollégiumi szálláshellyel? Ha igen, mi ennek/ezeknek a pontos megnevezése és címe és hány kollégista került elhelyezésre a 2016/2017-es tanévben épületenként?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 10.

Üdvözlettel:

Kovács István

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szabó Sarolta
Széchenyi István Egyetem

Tisztelt Kovács István!
Az előterjesztett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi
pontosításokat szeretnénk kérni:
1. A 3. kérdés esetében meghatározta, hogy mely időtartamra vonatkozó
adatokat kéri. Az 1. és 2. kérdések esetében milyen időpontra, időtartamra
vonatkozó adatok szolgáltatását kéri?
2. A 2. pontban feltett kérdésével kapcsolatban kérjük pontosítani, hogy
mit ért különálló oktatási épület alatt?
Válaszát előre is köszönjük!

Üdvözlettel:

dr. Szabó Sarolta
jogi referens
Kancellári Hivatal Széchenyi István Egyetem
Rektori, Kancellári Titkárság 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: [1]+36 96 / 613-678 Tel.: [4]+36 96 / 503-400
Fax: [2]+36 96 / 613-723 E-mail: [5][SZE request email]
Mobil: +36 70 / 332-17-62 Honlap: [6]http://uni.sze.hu
E-mail: [3][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+36%2096%20613%20678
2. file:///tmp/tel:+36%2096%20613%20723
3. mailto:[email address]
4. file:///tmp/tel:+36%2096%20503%20400
5. mailto:[SZE request email]
6. http://uni.sze.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács István

Delivered

Tisztelt dr. Szabó Sarolta!

1., Az 1. és 2. pontban a 2016/2017-es tanév a releváns, azaz két félév.

2., Különálló oktatási épület alatt értendők mindazon épületek, amelyek nem egy állandó cím alatt találhatóak.

Várom megtisztelő válaszukat!

Üdvözlettel:

Kovács István

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szabó Sarolta
Széchenyi István Egyetem

Tisztelt Kovács István!
Köszönjük a tájékoztatást.
Hamarosan jelentkezünk a kért adatokkal.
További szép napot kívánok!

Üdvözlettel:

dr. Szabó Sarolta
jogi referens
Kancellári Hivatal Széchenyi István Egyetem
Rektori, Kancellári Titkárság 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 96 / 613-678 Tel.: +36 96 / 503-400
Fax: +36 96 / 613-723 E-mail: [2][SZE request email]
Mobil: +36 70 / 332-17-62 Honlap: [3]http://uni.sze.hu
E-mail: [1][email address]

2017. május 3. 15:48 Kovács István írta,
<[4][FOI #8854 email]>:

Tisztelt dr. Szabó Sarolta!

1., Az 1. és 2. pontban a 2016/2017-es tanév a releváns, azaz két félév.

2., Különálló oktatási épület alatt értendők mindazon épületek, amelyek
nem egy állandó cím alatt találhatóak.

Várom megtisztelő válaszukat!

Üdvözlettel:

Kovács István

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szabó Sarolta
Széchenyi István Egyetem


Attachment Adatszolg ltat s.pdf
1.3M Download View as HTML


Tisztelt Kovács István!
Csatoltan küldöm a Széchenyi István Egyetem adatszolgáltatását.
További szép napot kívánok!

Üdvözlettel:

dr. Szabó Sarolta
jogi referens
Kancellári Hivatal Széchenyi István Egyetem
Rektori, Kancellári Titkárság 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 96 / 613-678 Tel.: +36 96 / 503-400
Fax: +36 96 / 613-723 E-mail: [2][SZE request email]
Mobil: +36 70 / 332-17-62 Honlap: [3]http://uni.sze.hu
E-mail: [1][email address]

2017. május 3. 15:48 Kovács István írta,
<[4][FOI #8854 email]>:

Tisztelt dr. Szabó Sarolta!

1., Az 1. és 2. pontban a 2016/2017-es tanév a releváns, azaz két félév.

2., Különálló oktatási épület alatt értendők mindazon épületek, amelyek
nem egy állandó cím alatt találhatóak.

Várom megtisztelő válaszukat!

Üdvözlettel:

Kovács István

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács István, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács István:
Csak a(z) Széchenyi István Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kancellári kinevezés

A(z) Széchenyi István Egyetem részére Farkas Irén által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei