Sürgősségi támogatások felhasználása

Kálmán Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kálmán Attila

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a 2015. februárjában "a befogadási feltételek javítására" kapott 1,2 millió eurós sürgősségi támogatásból eddig felhasznált források tételes kimutatását

- a 2015. szeptemberében "a fogadókapacitás növelésére, javítására" kapott 4 millió eurós sürgősségi támogatásból eddig felhasznált források tételes kimutatását

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 30.

Üdvözlettel:
Kálmán Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Kálmán Attila

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az infotörvény értelmében november 16-án lejárt ennek az adatigénylésnek a határideje.
Kérem mielőbb válaszoljanak, mielőtt további lépéseket kellene foganasítanunk.

Üdvözlettel:
Kálmán Attila
HVG

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal


Attachment 0731 001.pdf
522K Download View as HTML


 

Tisztelt Uram!

 

Kérdésére mellékelten megküldöm a 2015. februárjában Magyarországnak ítélt
pályázati forrás felhasználásának célcsoportjait. Ez idáig a forrást 90
%-ban fel is használtuk.

 

A 2015. szeptemberében megpályázott 4 millió EUR összeg ez idáig még nem
érkezett meg a Hivatalhoz, így annak felhasználása sem történt meg.

 

Az adatszolgáltatás késedelmes voltáért szíves elnézését kérjük!

 

Üdvözlettel

 

BÁH

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kálmán Attila:
Csak a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Menekültügyi kiadások

A(z) Belügyminisztérium részére Kálmán Attila által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei