Szabályésértési eljárások

Major Péter Pál küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Major Péter Pál

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Előzmények: az Együtt párt nyilvánosságra hozta azt a nem jogerős szabálysértési határozatot (01813/693/2015. szabs.), amelyben
80.000 Ft büntetést szabott ki a Rendőrség gyülekezési joggal való
visszaélés címén.

http://egyuttpart.hu/wp-content/uploads/...

Ennek alapján közérdekű adatként szeretnék kérni megyénként,
és Budapesten kerületenként 1-1 db szabálysértési és 1-1 db
közigazgatási eljárásban keletkezett szabálysértési, fentiekhez
hasonlóan max. 80 ezer ft. értékű bírságról szóló, nem jogerős
határozatot (függetlenül attól, hogy később jogerőre emelkedett-e).
A határozatokat természetesen anonimizált módon kérem.

Az adatokkal az alapjogi biztos hivatalát kívánom megkeresni, pl.
hogy nem sérti-e az emberi méltóságot az, hogy a másik felet csak
a határozat kiadása után hallgatják meg és csak külön kérésre.

A fenti mennyiség miatt értelemszerűen az adatokat 30 napon
belül kérem megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 17.

Üdvözlettel:

Major Péter Pál

Hivatkozása ide

Feladó: ORFK Hivatal
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 27140 Major P ter P l v laszlev l.pdf
741K Download View as HTML

Attachment 27140 mell kletek I.pdf
5.5M Download View as HTML

Attachment 27140 mell kletek II.pdf
6.0M Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Major Péter Pál:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kisajátításról szóló ítéletek

A(z) Kúria részére Vámos Irma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei