Szabálysértési eljárások száma

Varga József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Vas Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga József

Delivered

Tisztelt Vas Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az illetékességi területükre vonatkozóan azon szabálysértési eljárások számát (2019 évre vonatkozóan), melyek amiatt indultak, mert kerékpárként használtak, kerékpárnak nem minősülő járművet és az eljárás nem írásbeli figyelmeztetéssel végződött.

Korábbi adatigénylésemre az 1800-197/7-6/2019 KOZA számon írt válaszlevelükben arról tájékoztattak, hogy írásbeli figyelmeztetésre mindössze egy alkalommal került sor 2019-ben.
Levelemben kimondottan csak az írásbeli figyelmeztetésre vonatkozó adatot kértem (más kapitányságok gyakorlatából kiindulva), így gondolom az irreálisan alacsony szám amiatt van, mert a megye területén az ilyen jellegű szabálysértési eljárások esetén kevésbé élnek az írásbeli figyelmeztetés szankciójával. Így kérném tájékoztassanak az összes egyéb -írásbeli figyelmeztetésen kívüli-eljárások számáról, hogy megállapítható legyen 2019 évre vonatkozóan az eddigi összes eljárás száma.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 14.

Üdvözlettel:

Varga József

Hivatkozása ide

Feladó: Vas MRFK Sajtó
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Varga József! 
Közérdekű adatigénylését továbbítottam az illetékes részére. A
válaszadásig kérem szíves türelmét. 
Tisztelettel: 
Seffer Lilla c. r. őrnagy
mb. sajtószóvivő 

A Huawei telefonomról küldve

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szabálysértési eljárások
száma
Feladó: Varga József
Címzett: Vas MRFK Sajtó
Másolatot kap:

Tisztelt Vas Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
illetékességi területükre vonatkozóan azon szabálysértési eljárások számát
(2019 évre vonatkozóan), melyek amiatt indultak, mert kerékpárként
használtak, kerékpárnak nem minősülő járművet és az eljárás nem írásbeli
figyelmeztetéssel végződött.

Korábbi adatigénylésemre az 1800-197/7-6/2019 KOZA számon írt
válaszlevelükben arról tájékoztattak, hogy írásbeli figyelmeztetésre
mindössze egy alkalommal került sor 2019-ben.
Levelemben kimondottan csak az írásbeli figyelmeztetésre vonatkozó adatot
kértem (más kapitányságok gyakorlatából kiindulva), így gondolom az
irreálisan alacsony szám amiatt van, mert a megye területén az ilyen
jellegű szabálysértési eljárások esetén kevésbé élnek az írásbeli
figyelmeztetés szankciójával. Így kérném tájékoztassanak az összes egyéb
-írásbeli figyelmeztetésen kívüli-eljárások számáról, hogy megállapítható
legyen 2019 évre vonatkozóan az eddigi összes eljárás száma.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 14.

Üdvözlettel:

Varga József

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #13209 email]

Ha a(z) Vas Megyei Rendőr-főkapitányság nem a(z)
[Vas Megyei Rendőr-főkapitányság request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]MailScanner has detected a possible fraud attempt from
"kimittud.atlatszo.hu" http://kimittud.atlatszohu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.pdf
408K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Ildikó
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment v laszlev l signed.pdf
408K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga József:
Csak a(z) Vas Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei