Szabálytalan rendőri tevékenységgel kapcsolatban lefolytatott vizsgálat

Nagy Bálint küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Nagy Bálint

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 444.hu cikke alapján, a www.jarokelo.hu oldalon bejelentett rendőri szabálytalansággal kapcsolatban a következőket:
- ha lefolytattak vizsgálatot az ügyben, akkor annak az eredményét,
- ha még folyik a vizsgálat, akkor a vizsgálat létét, vizsgálat milyenségét és azt, hogy hol tart jelenleg.

A www.jarokelo.hu oldalon keletkezett bejelentés: http://jarokelo.hu/budapest/bejelentesek...

A www.444.hu cikke az esetről: http://444.hu/2014/08/27/girosz/

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 14.

Üdvözlettel:

Nagy Bálint

Hivatkozása ide

Feladó: Viszkok Beatrix
Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment SKMBT 22314102011490.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Nagy Bálint Úr!

 

A BRFK Hivatala Vezetőjének megbízásából, az Ön által megadott email
címre, mellékelten továbbítom a [1]www.444.hu internetes oldalon, 2014.
augusztus 27. napon 11:07 órakor megjelent közléssel összefüggésben
készült 01000/46135/3/2014.ált számú átiratot.

 

Budapest, 2014. október 20.

 

Tisztelettel:

 

Viszkok Beatrix r. őrnagy  

 

 

References

Visible links
1. http://www.444.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Bálint

Tisztelt Viszkok Beatrix!

Köszönöm szíves és gyors válaszát!

Üdvözlettel:

Nagy Bálint

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Bálint:
Csak a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei