Szabálytalansági eljárások egyes iratai - Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Kis Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylést elutasította a(z) Miniszterelnökség.

Feladó: Kis Zoltán

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése projektben (KEOP 1.2.0/2F 2009-0001)

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) kedvezményezett vonatkozásában

szabálytalansági eljárás keretében megállapított visszafizetési kötelezettségek

"Szabálytalanságok 2007-2013"
https://www.palyazat.gov.hu/doc/1387
internetes cím alatt elérhető
“KEOP Szabálytalanságok” táblázat szerint

65. sor - 48.860.000 Ft
66. sor - 9.927.917 Ft
67. sor - 1.453.792.430 Ft

a) visszafizetési kötelezettségek megállapításáról készült határozatokat,
b) a szabálytalansági eljárást megindító okiratokat,

c) közölje részletesen, milyen tényállás alapján milyen szabálytalanságok miatt állapították meg a fenti visszafizetési kötelezettségeket,

d) közölje továbbá, hogy a fenti összegeket ténylegesen visszafizették-e,

e) ha igen, akkor azt a Társulás mikor fizette meg,

f) ha nem a Társulás fizette meg, akkor milyen szervezet fizette ki, milyen forrásból.

g) Ha az európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzatból finanszírozták a visszafizetési kötelezettséget/kötelezettségeket, akkor jelöljék meg, hogy 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének melyik pontját alkalmazták,

h) másolatban küldjék meg a Miniszterelnökséget vezető miniszternek az erről szóló döntését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 25.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K18071115290.pdf
64K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldjük a Miniszterelnökség válaszát az Ön
által benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo  

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis Zoltán:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Nemzeti Konzultáció Adatai

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

Paks2 dokumentációinak titkosítása

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei