Szabálytalanul várakozó járművek elleni szankciók

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerületi Rendőrkapitányság részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapest XII. kerületi Rendőrkapitányság.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerületi Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek részemre tájékoztatást adni, hogy a Budapest XII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai 2015-ben és 2016-ban hány alkalommal bírságolták meg a Normafa környezetében (ideértve az Eötvös út, a Konkoly-Thege út, a Normafa út területét, és a zöldterületeket is) a szabályokat megsértve (tiltott helyen) várakozó gépjárművek üzemben tartóit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 13.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerületi Rendőrkapitányság!

2016. november 13-án az alábbi adatigényléssel fordultam Önökhöz.

"Kérem, szíveskedjenek részemre tájékoztatást adni, hogy a Budapest XII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai 2015-ben és 2016-ban hány alkalommal bírságolták meg a Normafa környezetében (ideértve az Eötvös út, a Konkoly-Thege út, a Normafa út területét, és a zöldterületeket is) a szabályokat megsértve (tiltott helyen) várakozó gépjárművek üzemben tartóit."

Bár a válaszadásra előírt határidő már régen lejárt választ nem kaptam Önöktől.

Kérem, szíveskedjenek válaszukat elektronikus úton mielőbb megküldeni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 2.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Veréb Csilla
Budapest XII. kerületi Rendőrkapitányság


Attachment Sipos P ter v lasz2.pdf
273K Download View as HTML

Attachment Sipos P ter megkeres sre v lasz.pdf
248K Download View as HTML

Attachment k zbes thetetlen lev l igazol Sipos P ter.pdf
130K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei