Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadásztársaságok területéről történt szállítások 2016 január 1-jétől

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadásztársaságok területéről történt 2016 január 1-je óta
történt szállítások alábbi adatait megküldeni:
- a megrendelő vadásztársaság neve
- a szállítás dátuma
- az elszállított vad fajtája és mennyisége

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 23.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.!

Május 23-án közérdekűadat-igényléssel fordultam önökhöz, erre azonban a mai napig semmilyen válasz nem érkezett. Tartalmilag ez ugyan az adatigénylés megtagadását jelenti, de őszintén remélem, hogy csak valamilyen technikai jellegű hiba miatt nem kaptam választ.
Ezért ismételten kérem, szíveskedjenek válaszolni az adatigénylésben feltett kérdésekre.

Kelt: 2018. június 25.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Bozóki Andrea
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.


Attachment V laszlev l KiMitTud.pdf
155K Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!
Engedje meg, hogy megköszönjük alábbi megkeresését, figyelemfelhívását.
Adatszolgáltatásunk határnapra elkészült, sajnálatos módon,azonban valóban
technikai hiba történt,így  - ismételten köszönve alábbi pozitív
hozzáállását  - most küldjük azt.
Bízva szíves megértésében, és megköszönve eddigi türelmét, további
kellemes napot kívánok!
Üdvözlettel,

Zvara-Bozóki Andrea
ATEV Zrt. Vezérigazgatóság
1097 Budapest, Illatos út 23.
Tel: +36 -1 348-5186
Fax: +36-1-348-5101                                
e-mail: [email address]

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: "Becker András" <[FOI #11209 email]>
Címzett: "Titkárság Vezérigazgató" <[ATEV request email]>
Elküldött üzenetek: Hétfő, 2018. június 25. 9:50:32
Tárgy: Re: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadásztársaságok
területéről történt szállítások 2016 január 1-jétől
Tisztelt ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.!

Május 23-án közérdekűadat-igényléssel fordultam önökhöz, erre azonban a
mai napig semmilyen válasz nem érkezett. Tartalmilag ez ugyan az
adatigénylés megtagadását jelenti, de őszintén remélem, hogy csak
valamilyen technikai jellegű hiba miatt nem kaptam választ.
Ezért ismételten kérem, szíveskedjenek válaszolni az adatigénylésben
feltett kérdésekre.

Kelt: 2018. június 25.

Üdvözlettel:

Becker András

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #11209 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Bozóki Andrea!
Köszönöm a választ. Ebben az esetben arra kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre 2016 január 1-jétől kezdődően havi bontásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal által megrendelt szállításokat a szállítás pontos idejének és a szállítmány súlyának feltüntetésével. Segítségét megköszönve:

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Bozóki Andrea
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.

Tisztelt Becker Úr!

Köszönjük szíves megértését ismételten.

Adatkérését továbbítottam a témában illetékes osztályunk részére.

A további adatszolgáltatás kapcsán újbóli jelentkezésünkig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel,

Zvara-Bozóki Andrea
ATEV Zrt. Vezérigazgatóság
1097 Budapest, Illatos út 23.
Tel: +36 -1 348-5186
Fax: +36-1-348-5101
e-mail: [email address]

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "kmt+request-11209-9e6c5ec7" <[FOI #11209 email]>
Címzett: "Bozóki Andrea" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Kedd, 2018. június 26. 17:09:30
Tárgy: Re: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadásztársaságok területéről történt szállítások 2016 január 1-jétől

Tisztelt Bozóki Andrea!
Köszönöm a választ. Ebben az esetben arra kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre 2016 január 1-jétől kezdődően havi bontásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal által megrendelt szállításokat a szállítás pontos idejének és a szállítmány súlyának feltüntetésével. Segítségét megköszönve:

Üdvözlettel:

Becker András

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Bozóki Andrea!

Köszönöm, ás várom a választ.

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Bozóki Andrea
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.


Attachment KiMitTud 20180711.pdf
531K Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!

Alábbi levelezésünkre hivatkozva csatoltan küldöm további adatszolgáltatásunk szíves megtekintésére.

Üdvözlettel,

Zvara-Bozóki Andrea
ATEV Zrt. Vezérigazgatóság
1097 Budapest, Illatos út 23.
Tel: +36 -1 348-5186
Fax: +36-1-348-5101
e-mail: [email address]

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "kmt+request-11209-9e6c5ec7" <[FOI #11209 email]>
Címzett: "Bozóki Andrea" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Csütörtök, 2018. június 28. 13:53:16
Tárgy: Re: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadásztársaságok területéről történt szállítások 2016 január 1-jétől

Tisztelt Bozóki Andrea!

Köszönöm, ás várom a választ.

Becker András

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei