Szakértő szakképesítéssel kapcsolatos közérdekű adatigénylés

Horváth József Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy adatigénylésem iktatását jelezzék vissza a https://kimittud.atlatszo.hu oldalon keresztül!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Jacsó Marianna (igazolvány szám: 280804, cím: 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25.) a nevezett Igazságügyi szakpszichológus, szakértő tevékenységet folytat és a 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről (továbbiakban Szaktv.) 11. § (3) Az 1. melléklet 1.12.1. és 1.12.3.-1.12.5. alpontja szerint nyilvántartott igazságügyi szakértőnek az 1. melléklet 1.1., 1.6.-1.9. pontjaiban, 1.10.1. alpontjában, 1.11. pontjában, 1.12.4. és 1.12.5. alpontjában, 1.13. pontjában, 1.16. és 1.17. pontjában, valamint 1.19.- 1.22. és 1.23. pontjában foglalt adatai nyilvánosak, azokat az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a kormányzati portálon közzéteszi.

Mivel a Szaktv. 11.§ (3) bekezdése az 1. melléklet alábbi adatokat nyilvánosnak rendeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Szaktv. 1.melléklet
-1.1. családi neve és utóneve(i);
-1.6. elérhetőségi cím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail);
-1.7. nyelvismeret (nyelv, nyelvtudás foka);
-1.8. szakmai kamarai tagság;
-1.9. igazságügyi szakértői igazolvány száma;
-1.10.1. a névjegyzékbe bejegyzett szakterület és a bejegyzés időpontja,
-1.11. iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés időpontjával, valamint nemzetközi vagy hazai szakmai minősítés a megszerzés időpontjával;
-1.12.4. névjegyzékbe bejegyzett, kamarai tagsági viszony szünetel,
-1.12.5. névjegyzékbe bejegyzett, kamarai tagsági viszony felfüggesztve,
-1.13. tudományos fokozat;
-1.16. az 55. § (2) bekezdése szerinti bejelentés ténye az ügyre történő utalással;
-1.17. az igazságügyi szakértő minősítése;
-1.19. annak ténye, hogy a szakértő az elektronikus kapcsolattartást vállalja; ebben az esetben elektronikus elérhetősége;
-1.20. az igazságügyi szakértő tevékenységével kapcsolatos közleményei („közlemények”);
-1.21. nyilatkozat arról, hogy az igazságügyi szakértő tevékenységét fő- vagy mellékállásban végzi;
-1.22. egyetemi vagy főiskolai végzettsége, a diploma minősítése;
-1.23. külön minősítésre vonatkozó adat (ha van);
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1.) Jacsó Marianna (igazolvány szám: 280804, cím: 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25.) rendelkezik-e Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus szakképesítéssel, ezen szakképesítését mikor és melyik főiskolán vagy egyetemen és milyen minősítéssel szerezte meg diplomáját, van-e hazai vagy nemzetközi szakmai minősítése és ezeket mikor szerezte meg?

2.) Jacsó Marianna (igazolvány szám: 280804, cím: 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25.) rendelkezik-e Gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképesítéssel, ezen szakképesítését mikor és melyik főiskolán vagy egyetemen és milyen minősítéssel szerezte meg diplomáját, van-e hazai vagy nemzetközi szakmai minősítése és ezeket mikor szerezte meg?

3.) Jacsó Marianna (igazolvány szám: 280804, cím: 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25.) rendelkezik-e neuropszichológiai szakpszichológia szakképesítéssel, ezen szakképesítését mikor és melyik főiskolán vagy egyetemen és milyen minősítéssel szerezte meg diplomáját, van-e hazai vagy nemzetközi szakmai minősítése és ezeket mikor szerezte meg?

4.) Jacsó Marianna (igazolvány szám: 280804, cím: 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25.) rendelkezik-e bármilyen hazai tudományos fokozattal?

5.) Jacsó Marianna (igazolvány szám: 280804, cím: 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25.) rendelkezik-e bármilyen nemzetközi tudományos fokozattal?

6.) Jacsó Marianna (igazolvány szám: 280804, cím: 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 25.) rendelkezik-e bármilyen tudományos fokozattal ami honosítva lett vagy honosítás alatt áll, illetve van ugyan de nincs honosítva?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 11.

Bízva segítő együttműködésükben,
Válaszukig maradok,

Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.png
9K Download

Attachment XX IFFO 2323 3 2019.pdf
178K Download View as HTML


Tisztelt Horváth József Péter Úr!

 

Mellékelve küldöm a "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés – Szakértő
szakképesítéssel kapcsolatos közérdekű adatigénylés" tárgyban kelt
megkeresésével kapcsolatos tájékoztatást.

 

Üdvözlettel:

 

   

[1]cid:image001.png@01D11269.02464240  

dr. Fábián László

csoportvezető
Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér. 4.

Web:  [2]www.kormany.hu

E-mail: [3][email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth József Péter:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei