Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bende Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szakértői tevékenység jogosultsága.

Bende Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Bende Zsolt to read recent responses and update the status.

Feladó: Bende Zsolt

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikusan megküldeni részemre

1. Hogyan állapítható meg, hogy egy adott pszichológus jogosult, vagy egy adott időpontban jogosult volt-e igazságügyi szakértői tevékenységet végezni felnőttek és/vagy gyermekek vonatkozásában.

2. KOZMA ZOLTÁN TIBOR (Működési nyilvántartási szám: 808) 2019.02.06. és 2019.06.05. között felnőtt vagy gyermek vonatkozásában jogosult volt-e szakértői tevékenységet végezni, gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi tevékenységet végezni? Amennyiben erre nem tudnak válaszolni akkor kérem tájékoztassanak arról, hogy ezt a kérdést ki és hogyan jogosult megválaszolni?

3. Azt, hogy ki és milyen szakképesítése szerint végezhet egészségügyi, azon belül igazságügyi szakértői tevékenységet, azt mely hatóság, engedélyezheti, és hogyan lehet ezen engedély meglétéről az érintett hatóságnál (vagy bárhol máshol) meggyőződni?

a) Ahhoz, hogy a klinikai felnőtt és gyermek szakpszichológia szakterületre vonatkozó egészségügyi tevékenység (azon belül szakértői tevékenység) elvégzésére jogosult legyen egy pszichológus, elegendő az egyik szakirány (felnőtt, vagy gyermek), hogy a szükséges szakképesítéssel rendelkezzen? Ez egyben azt is jelenti, hogy a másik részterületen jogosult volna egészségügyi tevékenység azon belül szakértői tevékenység végzésére?

b) Konkrét helyzetben Az a személy, akinek a Szakképesítése „klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus”, az végezhet-e egészségügyi tevékenységet (azon belül pszichológus szakértői tevékenységet) gyermekek vonatkozásában, illetve fordított helyzetben gyermek szakpszichológus végezhet-e egészségügyi tevékenységet (azon belül pszichológus szakértői tevékenységet) felnőttek vonatkozásában? Milyen szabályok vonatkoznak a jogosultság eldöntésére? Továbbá jogosultság szempontjából hogyan befolyásolja a választ a szakterület és a szakismeret/szakképesítés közötti különbség? Az említett végzettségek átjárhatók és egymással „behelyettesíthetők”? Ezen kérdés megítélésére milyen szabályok az irányadók?

4. Van olyan szabály, ami feljogosíthatja a szakértőt, hogy „klinikai felnőtt szakpszichológia szakvizsgával” a gyermek területen (is) szakvélemény adjon, vagy egyáltalán a gyermek vizsgálatra? Ha van kérem tájékoztasson a konkrét szabályról.

5. Melyik módszertani levél van hatályban és miért? Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 20. számú módszertani levele AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐK MŰKÖDÉSI KÖRÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL vagy a Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 10. számú módszertani levele AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐK MÜKÖDÉSI KÖRÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 9.

Üdvözlettel:

Bende Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.png
9K Download

Attachment XX IFFO 1611 2 2019.pdf
411K Download View as HTML


Tisztelt Bende Zsolt Úr!

 

 

Mellékelve küldöm  tájékoztatásunkat "Közérdekűadat Közérdekű adat
igénylés - Szakértői tevékenység jogosultsága" tárgyú megkereséssel
kapcsolatban.

 

 

Üdvözlettel:
   

 

   

[1]Leírás: cid:image001.png@01D0D68B.27A41F90  

dr. Sembery-Sugár Hajnalka

főosztályvezető
Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

Tel: +36 1 896 3908

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér. 2- 4.

Web:  [2]www.kormany.hu

E-mail: [3][email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.png
9K Download

Attachment XX IFFO 1611 3 2019.pdf
322K Download View as HTML


Tisztelt Bende Zsolt Úr!

 

 

Mellékelve küldöm "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szakértői
tevékenység jogosultsága"  tárgyú megkereséssel kapcsolatban
tájékoztatásunkat.

 

 

Üdvözlettel,

   

 

   

[1]Leírás: cid:image001.png@01D0D68B.27A41F90  

dr. Sembery-Sugár Hajnalka

főosztályvezető
Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

Tel: +36 1 896 3908

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér. 2- 4.

Web:  [2]www.kormany.hu

E-mail: [3][email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bende Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bende Zsolt:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei