Szakkörökhöz és sportkörökhöz kapcsolódó szerződések/megállapodások

Szabó Rita küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dr. Béres József Általános Iskola részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Dr. Béres József Általános Iskola munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Dr. Béres József Általános Iskola munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Szabó Rita

Delivered

Tisztelt Dr. Béres József Általános Iskola!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az intézményben működő szakkörök és sportkörök közül az önköltséges formában megvalósuló tevékenységekhez kapcsolódó szerződéseket/megállapodásokat a 2016/2017-es tanévre vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 14.

Üdvözlettel:

Szabó Rita

Hivatkozása ide

Feladó: Bergendi-Rácz Diána dr.

Tisztelt Szabó Rita!

Kérelmére válaszolva Tamás Ilona tankerületi igazgató megbízásából kérem,
hogy 2017. január 30. 13 órára legyen kedves bejönni személyes
megbeszélésre a Tankerületi Központba (1033 Budapest, Fő tér 1.).

Tisztelettel,
dr. Bergendi-Rácz Diána
jogi referens
Észak-Budapesti Tankerületi Központ
1033 Budapest Fő tér 1.
[1][email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Rita

Delivered

Tisztelt Bergendi-Rácz Diána dr.!

Az infótörvény szerint a már a megadott adatokon kívül máshoz kötni az igénylést nem lehet. Sajnos nem tudok személyesen megjelenni. Személyes részvételem nélkül kérem, hogy az infótörvényben meghatározott határidőket és válaszadás módjait alkalmazni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Szabó Rita

Hivatkozása ide

Eva Laszlo hozzászólt ()

Tisztelt Dr. Béres József Általános Iskola,
Tisztet Észak-Budapesti Tankerület,

Személyes megjelenés esetén betekintést engednek a szakköri, sportköri szerződések dokumentumaiba? Amennyiben nem az eredeti igénylő, hanem más "felhasználó" kívánná az iratokat megtekinteni, új igénylést kell leadni, vagy erre a meglevő igénylése és válaszukra, időpont egyeztetéssel KÖZADATOK-ba be lehet tekinteni?

Tisztelettel:
Eva Laszlo

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Rita:
Csak a(z) Dr. Béres József Általános Iskola munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 3 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei