Szakvélemény a M3-as metró állapotáról, az ezzel kapcsolatos közbeszerzés

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Pataki Márton

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2015. november 20-i sajtótájékoztatóján Tarlós István főpolgármester bejelentette, hogy előző nap, 2015. november 19-én utasította Bolla Tibort, hogy a közbeszerzési szabályok betartásával szerezzen be egy külső, független szakvéleményt a M3-as metró állapotával kapcsolatban.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Amennyiben már elkészült, a szakvéleményt.

2. A szakvélemény beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési dokumentumokat (ajánlati felhívás, ennek mellékletei, megbízási szerződés)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 11.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK

Ügyszám: 0038/0001538/2016 

Pataki Márton

[1][FOI #5918 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Pataki Márton!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKV Zrt. részére küldött közérdekű adatigénylésére
vonatkozó kérésével kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2016. február 10-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. január 19.

 

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5918 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK

Ügyszám: 0038/0001538/2016 

Pataki Márton

[1][FOI #5918 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Pataki Márton!  

 

Hivatkozva a BKV Zrt.-hez 2016. január 11-én érkezett közérdekű
adatigénylésére, a BKV Zrt. tájékoztatása alapján az alábbi választ
adjuk. 

 

A  BKV Zrt. és a BME között hosszú időre visszanyúló, kiváló, szakmai
alapokon nyugvó az együttműködés, ezért a döntést követően azonnal
megkezdődött az adott témában az egyeztetés a nevezett egyetemmel. Ez egy
teljes mértékben költségmentes - a feladatra vonatkozó közlekedés-szakmai
kérdések, feltételrendszerek elemzésére, összeállítására vonatkozó -
munka, melynek alapján jelenleg is folyamatban van annak a közbeszerzési
szabályokat maximálisan figyelembe vevő dokumentációnak az összeállítása,
amely szerint a szakvélemény beszerzésére irányuló eljárás lebonyolítható.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

 

Budapest, 2016. január 27.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5918 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei