Számítógépes Architektúra

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Választási Iroda részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Választási Iroda.

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) a valasztas.hu architektúra dokumentációját (frontend, backend, database, load balancers, reverse proxy, application server, stb)
2) a jegyzőkönyvet és hibajegyeket és megoldásai briefjeit a 2018-as választás kapcsán 2018. április 6 és 10 között a fenti rendszeren

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 10.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Fellebbezés (NVI)
Nemzeti Választási Iroda


Attachment Xerox t bbfunkci s berendez ssel szkennelve.pdf
24K Download View as HTML


Tisztelt Szerb Tamás Úr!

A Nemzeti Választási Irodához címzett megkeresésével kapcsolatban dr. Pálffy Ilona elnök asszony tájékoztató levelét mellékelten megküldöm.

Üdvözlettel:

Nemzeti Választási Iroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Fellebbezés (NVI)
Nemzeti Választási Iroda


Attachment Xerox t bbfunkci s berendez ssel szkennelve.pdf
41K Download View as HTML


Tisztelt Szerb Tamás Úr!

2018. április 11. napján elektronikus úton a Nemzeti Választási Irodához címzett megkeresésével kapcsolatban dr. Pálffy Ilona elnök asszony tájékoztató levelét mellékelten megküldöm.

Üdvözlettel:

Nemzeti Választási Iroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Nemzeti Választási Iroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Veszprém 14. sz szavazókör

A(z) Nemzeti Választási Iroda részére toma által

Megrongált Tábla

A(z) Nemzeti Választási Iroda részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei