Számlák kiadása

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a GIA HU CO Kft. által 2015-ben és 2016-ban kibocsátott, az Országgyűlés Hivatala által kiadásként elszámolt számlákat!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 24.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala


Attachment GIA HU CO 2015 16.xls
30K Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta!
Közérdekű adatigényléséhez kapcsolódva a mellékelt táblázatban olvashatja
az Országgyűlés Hivatala kifizetéseit a GIA HU CO Kft.-nek.
Kérjük, írja meg, hogy melyik kifizetésről kér számlamásolatot.
Üdvözlettel:
                SAJTÓIRODA

1055 Budapest,Kossuth tér 1-3.

         Telefon:+36 1 441 4263

             Fax:+36 1 441 4810

            [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Sajtóiroda!

Köszönöm a válaszukat!

Egyúttal kérem, hogy mindegyik számla másolatát küldjék meg a részemre!

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala


Attachment CT3EA4166590.pdf
55K Download View as HTML

Attachment CT3EA5655917.pdf
51K Download View as HTML

Attachment CT3EA5655997.pdf
50K Download View as HTML

Attachment DQ3EA8431004.pdf
51K Download View as HTML

Attachment DQ3EA8431142.pdf
53K Download View as HTML

Attachment DQ3EA8431166.pdf
54K Download View as HTML

Attachment DQ3EA8449176.pdf
50K Download View as HTML

Attachment DQ3EA8449205.pdf
48K Download View as HTML

Attachment DQ3EA8449224.pdf
45K Download View as HTML

Attachment DQ3EA8449922.pdf
59K Download View as HTML

Attachment DQ3EA8476271.pdf
52K Download View as HTML

Attachment DQ3EA8476529.pdf
55K Download View as HTML

Attachment DQ3EA8476845.pdf
60K Download View as HTML

Attachment GU4EB3255163.pdf
54K Download View as HTML

Attachment GU4EB3255200.pdf
48K Download View as HTML

Attachment GU4EB3255264.pdf
50K Download View as HTML

Attachment GU4EB3255297.pdf
47K Download View as HTML

Attachment GU4EB3255921.pdf
56K Download View as HTML

Attachment GU4EB3255946.pdf
47K Download View as HTML

Attachment GU4EB3255962.pdf
61K Download View as HTML

Attachment GU4EB3265772.pdf
52K Download View as HTML

Attachment GU4EB3265818.pdf
53K Download View as HTML

Attachment GU4EB3265886.pdf
50K Download View as HTML

Attachment GU4EB3335037.pdf
48K Download View as HTML

Attachment DQ3EA8431048.pdf
54K Download View as HTML

Attachment GU4EB3265773.pdf
52K Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta!
Adatigénylésének megfelelően mellékelten küldjük a 2015. évre vonatkozó
számlákat!
Üdvözlettel:

                SAJTÓIRODA

1055 Budapest,Kossuth tér 1-3.

         Telefon:+36 1 441 4263

             Fax:+36 1 441 4810

            [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala


Attachment GU4EB3335145.pdf
51K Download View as HTML

Attachment KF5EA0759461.pdf
51K Download View as HTML

Attachment KF5EA0759513.pdf
35K Download View as HTML

Attachment KF5EA0759581.pdf
33K Download View as HTML

Attachment KF5EA0759587.pdf
53K Download View as HTML

Attachment KF5EA0759606.pdf
56K Download View as HTML

Attachment KF5EA0759639.pdf
50K Download View as HTML

Attachment KF5EA0759697.pdf
52K Download View as HTML

Attachment KF5EA0820563.pdf
48K Download View as HTML

Attachment KF5EA0820609.pdf
59K Download View as HTML

Attachment KF5EA0820723.pdf
45K Download View as HTML

Attachment KF5EA0820730.pdf
51K Download View as HTML

Attachment KF5EA8345974.pdf
47K Download View as HTML

Attachment KF5EA8345975.pdf
49K Download View as HTML

Attachment KF5EA8345982.pdf
50K Download View as HTML

Attachment KF5EA8346078.pdf
50K Download View as HTML

Attachment KF5EA8346082.pdf
50K Download View as HTML

Attachment KF5EA8346136.pdf
58K Download View as HTML

Attachment KF5EA8346170.pdf
52K Download View as HTML

Attachment KF5EA8346177.pdf
54K Download View as HTML

Attachment KF5EA8690796.pdf
53K Download View as HTML

Attachment KF5EA8690860.pdf
49K Download View as HTML

Attachment KF5EA8690866.pdf
48K Download View as HTML

Attachment KF5EA8690872.pdf
48K Download View as HTML

Attachment KF5EA8690928.pdf
51K Download View as HTML

Attachment KF5EA8690974.pdf
50K Download View as HTML

Attachment NJ6EA2076565.pdf
50K Download View as HTML

Attachment NJ6EA2076679.pdf
51K Download View as HTML

Attachment NJ6EA2076693.pdf
55K Download View as HTML

Attachment NJ6EA2076789.pdf
54K Download View as HTML

Attachment NJ6EA2960114.pdf
57K Download View as HTML

Attachment NJ6EA2960168.pdf
50K Download View as HTML

Attachment NJ6EA2960243.pdf
54K Download View as HTML

Attachment NJ6EA2960342.pdf
55K Download View as HTML

Attachment NJ6EA5226527.pdf
52K Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta!
Adatkérésének megfelelően mellékelten küldjük a 2016. évre vonatkozó
számlákat!
Szeretnénk jelezni, hogy a 2011. évi CXII., az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló törvény 30.§ (7) bekezdése
szerint az Országgyűlés Hivatala a számlaszintű adatigénylésének már a
2017. március 27-én elküldött listával eleget tett.
Üdvözlettel:
                SAJTÓIRODA

1055 Budapest,Kossuth tér 1-3.

         Telefon:+36 1 441 4263

             Fax:+36 1 441 4810

            [email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Számla kiadása

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Csikász Brigitta által

"Ország"gyűlés

A(z) Országgyűlés Hivatala részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei