Számviteli bizonylatok

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Századvég Gazdaságkutató Zrt. között 2012. május 22-én kötött együttműködési megállapodás alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az általa teljesített szolgáltatásokról állított-e ki számviteli bizonylatot,
b) az a) pont szerinti számviteli bizonylat kiállítása esetén szíveskedjen megadni a kibocsátás és a teljesítés idejét, az ellenérték összegét, és azon feladat megnevezését, amelyhez kapcsolódóan sor került a számla kibocsátására.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a b) pont szerinti adatok kiadása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása (http://naih.hu/files/Ajanlas30--7-_V2.pdf, negyedik oldal első bekezdés) szerint nem tagadható meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 17.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV KH Tervezési és Elemzési Főosztály
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással a 2014. szeptember 17-én „közérdekű igénylés – Számviteli
bizonylatok” tárgyban kelt beadványára az alábbiakról tájékoztatom.

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Századvég Gazdaságkutató Zrt-vel 2012.
május 22-én kötött együttműködési megállapodás alapján számviteli
bizonylatot nem állított ki.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Hivatal

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei