Számviteli bizonylatok másolatának kérése

Dr. Csordás Levente küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Berente Nonprofit Kft. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Berente Nonprofit Kft. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Berente Nonprofit Kft. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Berente Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Berente Nonprofit Kft. 2016. július 4. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, általános üzleti évet záró egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének 3.10. pontja szerinti passzív időbeli elhatárolások között szereplő "Ingyenesen átadott eszközök elhatárolt értéke: 19.839 eft" szövegrészt alátámasztó, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában előírt feltételeknek megfelelő bizonylatokat.

Kérem hogy abban az esetben, ha a Berente Nonprofit Kft. a fenti számviteli törvényhelynek megfelelő bizonylattal nem rendelkezik, akkor tájékoztasson melyik jogszabályhely alapján végzett számviteli eljárás alapján került kiszámításra a hivatkozott passzív időbeli elhatárolás.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 2.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Sz=C3=A1mviteli_bizonylat?=
=?utf-8?Q?ok_m=C3=A1solat=C3=A1nak_k=C3=A9r=C3=A9se?=
Date: Mon, 19 Jun 2017 15:18:22 +0200
Message-ID: <000001d2e8fe$86f02cf0$94d086d0$@berente.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_0001_01D2E90F.4A7DB7E0"
X-Mailer: Microsoft Outlook 15.0
Thread-Index: AQI2HQF9j8OkAV3xNsqPxI71/DoAeqFlwYEw
Content-Language: hu
X-Antivirus: Avast (VPS 170619-0, 2017.06.19), Outbound message
X-Antivirus-Status: Clean

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_0001_01D2E90F.4A7DB7E0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Berente Nonprofit Kft.!

A küldött válasza nem megfelelő formátumú. Kérem módosítsa a válaszadás módját és haladéktalanul, közérthető formában teljesítse a válaszadást

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 20.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.


Attachment Adatszolg ltat s.pdf
1.4M Download View as HTML


Ismételten elküldjük az adatszolgáltatás anyagát.

Reméljük, most már olvasható!

 

Berente Nonprofit Kft

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.


Attachment K z rdek adatszolg ltat s kieg sz t se.pdf
275K Download View as HTML


 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.


Attachment K nyvel si karton s mell kletei.PDF.pdf
2.1M Download View as HTML


 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.


Attachment Kistraktor rt kes t se.pdf
1.3M Download View as HTML


 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.


Attachment G pj rm truh z sok.....pdf
991K Download View as HTML


 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.


Attachment K nyvel si karton s mell kletei.pdf
2.1M Download View as HTML


 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.


Attachment Kistraktor rt kes t se.pdf
1.3M Download View as HTML


 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.


Attachment 1..pdf
567K Download View as HTML

Attachment 2..pdf
549K Download View as HTML

Attachment 3..pdf
551K Download View as HTML

Attachment 4..pdf
555K Download View as HTML


 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.


Attachment 5..pdf
564K Download View as HTML

Attachment 6..pdf
554K Download View as HTML

Attachment 7..pdf
559K Download View as HTML

Attachment 8..pdf
562K Download View as HTML


 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.


Attachment 9..pdf
584K Download View as HTML

Attachment 10..pdf
565K Download View as HTML

Attachment 11..pdf
564K Download View as HTML


 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Berente Nonprofit Kft.


Attachment 12..pdf
545K Download View as HTML

Attachment 13..pdf
543K Download View as HTML


 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide


Tisztelt Dr. Csordás Levente!

 

 

A Miskolci Járásbíróság 15.P.22.139/2017/4 szám alatti egyezsége alapján
csatoltan megküldöm Berente Nonprofit Kft. 2016. 07 04 – 2016 12 31
napjáig terjedő időszakra vonatkozó üzleti évet záró egyszerűsített éves
beszámoló kiegészítő mellékletének 3.10 pontja szerinti passzív időbeli
elhatárolások között szereplő „Ingyenesen átadott eszközök elhatárolt
értéke: 19.839.000.- Ft” szövegrészt alátámasztó, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167. §-ában előírt feltételeknek megfelelő
bizonylatokat.

Jelzem, hogy a társaságnál jelenleg zajló NAV vizsgálat még nem zárult le,
így ha esetleg hiányzó dokumentumot vél fel, azt kérem jelezze részemre.

 

Berente,  2017. 10. 05.

 

Serfőző József

ügyvezető


[1][IMG][2] közadat.pdf
​​
[3][IMG][4] 11..pdf

Berente Nonprofit Kft.
3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky út 33.
48/310-293
[5][email address]

References

Visible links
1. https://drive.google.com/file/d/0BwRLbEw...
2. https://drive.google.com/file/d/0BwRLbEw...
3. https://drive.google.com/file/d/0BwRLbEw...
4. https://drive.google.com/file/d/0BwRLbEw...
5. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Csordás Levente:
Csak a(z) Berente Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei