Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Rutz Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szavazóköri jegyzőköny

Rutz Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Választási Iroda részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Rutz Tamás to read recent responses and update the status.

Feladó: Rutz Tamás

Delivered

Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 01. számú választókerületének, 094. számú szavazókörének eredményeket rögzítő jegyzőkönyvét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 10.

Üdvözlettel:

Rutz Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Fellebbezés (NVI)
Nemzeti Választási Iroda


Attachment Xerox t bbfunkci s berendez ssel szkennelve.pdf
36K Download View as HTML

Attachment Jegyz k nyv el rhet s ge a honlapon 2.png
74K Download


Tisztelt Rutz Tamás Úr !

Mellékelten megküldöm dr. Pálffy Ilona elnök asszony tájékoztató levelét.
A levélben található hivatkozást itt küldöm meg Önnek.

http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavoss...

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Üdvözlettel:

Nemzeti Választási Iroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Fellebbezés (NVI)
Nemzeti Választási Iroda


Attachment Xerox t bbfunkci s berendez ssel szkennelve.pdf
33K Download View as HTML


Tisztelt Szalay Dániel Úr!

2018. április 10. napján elektronikus úton a Nemzeti Választási Irodához címzett megkeresésével kapcsolatban dr. Pálffy Ilona elnök asszony tájékoztató levelét mellékelten megküldöm.

Üdvözlettel:

Nemzeti Választási Iroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Rutz Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rutz Tamás:
Csak a(z) Nemzeti Választási Iroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Számítógépes Architektúra

A(z) Nemzeti Választási Iroda részére toma által

Veszprém 14. sz szavazókör

A(z) Nemzeti Választási Iroda részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei