Száz hektáros parlagfüves terület adatai, növényvédelmi bírság mértéke

Parlagfü Pollen No Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nógrád Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Parlagfü Pollen No Egyesület

Delivered

Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

"A Ripost internetes felületén találkoztunk az alábbi, Nógrád megyei 100 hektáros, hónapokon át virágzó, súlyosan fertözött parlagfüves terület ügyével:

https://ripost.hu/cikk-ez-betesz-a-hazai...
https://ripost.hu/cikk-gyava-a-hatosag-p...
https://ripost.hu/cikk-ujabb-fordulat-az...
https://ripost.hu/cikk-egymast-jelentik-...
https://ripost.hu/cikk-kamu-kuzdelem-fol...
https://ripost.hu/cikk-eltakaritottak-az...

Mivel egyesületünk feladata az allergiában szenvedö honfitársaink érdekképviselete és a cikksorozat közzététele után több megkeresést kaptunk az ügyet érintö eljárással kapcsolatban, melyre csak a Nógrád-megyei Kormányhivatal tud válaszolni, ezért

Tisztelettel kérjük, hogy

1. a helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv másolatát (amennyiben azt jogszabály írja elö, akkor a személyi adatok kitakarásával), a címünkre megküldeni szíveskedjenek, és

2. kérjük tájékoztassanak az ügyben kiszabott növényvédelmi bírság mértékéröl és annak számítási módjáról!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 1.

Üdvözlettel:

Parlagfü Pollen No Egyesület

Hivatkozása ide

Nógrád Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Sz z hekt ros parlagf ves ter let adatai n v nyv delmi b rs g m rt ke.txt
5K Download View as HTML


Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni a következő címzettek vagy
terjesztési listák számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Nógrád Megyei Kormányhivatal
adatgazdánál"
A címzett e-mail címe nem található a címzett levelezőrendszerében. A
Microsoft Exchange nem fogja megkísérelni az üzenet ismételt kézbesítését.
Ellenőrizze az e-mail címet, és próbálja meg ismét elküldeni ezt az
üzenetet, vagy továbbítsa az alábbi diagnosztikai szöveget a
rendszergazdának.

--------------------------------------------------------------------------

Továbbította: Microsoft Exchange Server 2007

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: kozig.local

[Nógrád Megyei Kormányhivatal request email]
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from mailout.kh.gov.hu (10.200.4.14) by KHCAS.kozig.local
(10.200.4.19) with Microsoft SMTP Server id 8.3.213.0; Mon, 1 Jan 2018
09:03:11 +0100
X-AuditID: 0ac8040e-f79436d0000013af-8f-5a49eb3fcac9
Received: from smtp.kimittud.org (smtp.kimittud.org [52.57.14.250]) by
mailout.kh.gov.hu (ESMTP) with SMTP id A1.30.05039.F3BE94A5; Mon, 1 Jan 2018
09:03:11 +0100 (CET)
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001) id 62F4F20EFC; Mon,
1 Jan 2018 08:03:41 +0000 (UTC)
Date: Mon, 1 Jan 2018 08:03:41 +0000
From: =?UTF-8?B?UGFybGFnZsO8IFBvbGxlbiBObyBFZ3llc8O8bGV0?=
<[FOI #10193 email]>
To: =?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= =?UTF-8?B?IE7Ds2dyw6Fk?= Megyei
=?UTF-8?B?S29ybcOhbnloaXZhdGFs?= =?UTF-8?B?IGFkYXRnYXpkw6Fuw6FsIg==?=
<[Nógrád Megyei Kormányhivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Sz=C3=A1z_hekt=C3=A1ros?=
=?UTF-8?Q?_parlagf=C3=BCves_ter=C3=BClet_adatai,?=
=?UTF-8?Q?_n=C3=B6v=C3=A9nyv=C3=A9delmi_b=C3=ADrs=C3=A1g_m=C3=A9rt=C3=A9ke?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Brightmail-Tracker: H4sIAAAAAAAAA+NgFjrFIsWRWlGSWpSXmKPExsViYsn3S9f+tWeUQdMiBYv+A/IOjB7dF4ID
GKO4bFJSczLLUov07RK4MmZ1XGAu2G1SsWnLPdYGxt96XYycHBICJhI93ZPZIWwxiQv31rOB
2EICqxkljh7yhLALJVYu/soCYrMIqErcuHIQrJ5NIEXi4IXPQPVcHCICtxkl/l3fBNbMK2Au
8f/jUlaQhLDARCaJNe92ACU4gBKCEn93CIPUMAtoSlw7voUdwtaWWLbwNfMERp5ZCFWzkFTN
QlK1gJF5FaNgbmJmTn5piV52hl56fpleRukmRmBQcJ1g4dvBeOW/wyFGAQ5GJR7e8xz3w4VY
E8uKK3MPMUpyMCmJ8u4ouRcuxJeUn1KZkVicEV9UmpNafIhRgoNZSYRXgheonDclsbIqtSgf
JiXNwaIkzlsv8DBISCA9sSQ1OzW1ILUIJsvEwX6IUYaDQ0mCtxikW7AoNT21Ii0zpwRZDSfI
Bh6gDY94QDYUFyTmFmemQ+RPMSpKifMGgDQLgCQySvPgemHxe4lRVkqYl5GBgUGIB2h5bmYJ
qvwjRoZXjOJALwvz1oIM4snMK4Fb8ApoNxPQ7tWzboPsLklESEk1MO7iiN59Q/ri/a/qnEat
vYvtVFLuKCyuc3ywn8H1fnLPUm+LT7LlN6J2HLbzfiz9e2X3gTVs/0oXP4mxvvZE2qon13/1
wXVla+9ssPnM/y+tREH2tvbvbye3z597c84Kz44J9z8ahRzW9HTUvxrRUXfyznXXlszX5S0l
O0LuBt4sX2ohmvcquUeJpTgj0VCLuag4EQDoh82f3QIAAA==
Return-Path: [FOI #10193 email]

References

Visible links
1. mailto:[Nógrád Megyei Kormányhivatal request email]

Hivatkozása ide

Sent request to Nógrád Megyei Kormányhivatal again, using a new contact address.

Feladó: Nógrád Megyei Kormányhivatal - Kormánymegbízotti Kabinet
Nógrád Megyei Kormányhivatal


Attachment SKM C284e18012416520.pdf
301K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
Mellékelten megküldöm a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak címzett közérdekű
adatigénylése teljesítésére vonatkozó válaszlevelet.
Tisztelettel:
Dr. Szabó Sándor nevében és megbízásából:
Ferencz Orsolya
kormánymegbízotti koordinációs referens
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Tel.: 06/32/620-702
e-mail: [1][email address]

>>> Parlagfü Pollen No Egyesület <[FOI #10193 email]>
2018.01.19. 11:33 >>>
Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
"A Ripost internetes felületén találkoztunk  az alábbi, Nógrád megyei 100
hektáros, hónapokon át virágzó, súlyosan fertözött parlagfüves terület
ügyével:
[2]https://ripost.hu/cikk-ez-betesz-a-hazai...
[3]https://ripost.hu/cikk-gyava-a-hatosag-p...
[4]https://ripost.hu/cikk-ujabb-fordulat-az...
[5]https://ripost.hu/cikk-egymast-jelentik-...
[6]https://ripost.hu/cikk-kamu-kuzdelem-fol...
[7]https://ripost.hu/cikk-eltakaritottak-az...
Mivel egyesületünk feladata az allergiában szenvedö honfitársaink
érdekképviselete és a cikksorozat közzététele után több megkeresést
kaptunk az ügyet érintö eljárással kapcsolatban, melyre csak a
Nógrád-megyei Kormányhivatal tud válaszolni, ezért
Tisztelettel kérjük, hogy 
1. a helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv másolatát (amennyiben azt
jogszabály írja elö, akkor a személyi adatok kitakarásával),  a címünkre
megküldeni szíveskedjenek, és
2. kérjük tájékoztassanak az ügyben kiszabott növényvédelmi bírság
mértékéröl és annak számítási módjáról!
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2018. január  1.
Üdvözlettel:
Parlagfü Pollen No Egyesület
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #10193 email]
Ha a(z) Nógrád Megyei Kormányhivatal nem a(z) [Nógrád Megyei Kormányhivatal request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://ripost.hu/cikk-ez-betesz-a-hazai...
3. https://ripost.hu/cikk-gyava-a-hatosag-p...
4. https://ripost.hu/cikk-ujabb-fordulat-az...
5. https://ripost.hu/cikk-egymast-jelentik-...
6. https://ripost.hu/cikk-kamu-kuzdelem-fol...
7. https://ripost.hu/cikk-eltakaritottak-az...
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Parlagfü Pollen No Egyesület:
Csak a(z) Nógrád Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kõzétkeztetés

A(z) Barcika Príma Kft. részére Czipfel Tiborné által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei