Századvég által készített tanulmányok

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Külügyminisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal, a Századvég Gazdaságkutató Zrt-vel és a Strategopolis Stratégiai Elemző és Kommunikációs Intézet Kft.-vel 2010. január 1-je óta kötött összes szerződés szerződés másolatát, valamint a már teljesített szerződések esetében a teljesítési igazolások másolatát, és a teljesítés során átadott iratok felsorolását, amely tartalmazza a Századvég Politikai Iskola Alapítvány, a a Századvég Gazdaságkutató Zrt és a Strategopolis Stratégiai Elemző és Kommunikációs Intézet Kft. által készített tanulmányok, anyagok listáját, a készítés időpontját, az oldalszámot és kifizetett teljesítés összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 6.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Külügyminisztérium!

A jogszabály értelmében 2014. november 21. határidőig kellett volna válaszolniuk.
Legyenek szívesek teljesíteni az adatigénylést.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download

Attachment utf 8 B dMOhasOpa296dGF0w6FzLnBkZg.pdf
0K Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Iktatószám:KKM/22579/2014/ADM

 

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

Közérdekű adatigénylésére csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium válaszát.

 

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Külügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kitiltás az USA-ból

A(z) Külügyminisztérium részére toma által

USA kitiltás

A(z) Külügyminisztérium részére Nagy Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei