Századvég által készített tanulmányok

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal, a Századvég Gazdaságkutató Zrt-vel és a Strategopolis Stratégiai Elemző és Kommunikációs Intézet Kft.-vel 2010. január 1-je óta kötött összes szerződés szerződés másolatát, valamint a már teljesített szerződések esetében a teljesítési igazolások másolatát, és a teljesítés során átadott iratok felsorolását, amely tartalmazza a Századvég Politikai Iskola Alapítvány, a a Századvég Gazdaságkutató Zrt és a Strategopolis Stratégiai Elemző és Kommunikációs Intézet Kft. által készített tanulmányok, anyagok listáját, a készítés időpontját, az oldalszámot és kifizetett teljesítés összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 6.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt NGM - Ügyfélszolgálat!

A jogszabály értelmében 2014. november 21. határidőig kellett volna válaszolniuk.
Legyenek szívesek teljesíteni az adatigénylést.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/28740-4/2014 – közérdekű adatigénylés

Ferencz Gábor úr részére
kimittud.atlatszo.hu

E-mail: [FOI #3417 email]

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz 2014. november 6-án érkezett közérdekű adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok táblázatának 4. pontja meghatározza, hogy mely adatokat kell a szerveknek közzétenniük. Ennek alapján a „szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai” nyilvánosan hozzáférhetők a kormany.hu weboldalon.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel,

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
[NGM request email]
Tel.: +36 1 795 5010

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei