Századvég-szerződés teljesítések - folytatás

Szabó Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Szabó Máté

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Megkaptam 2012. június 15-én kelt válaszukat, amelyben arról tájékoztatnak, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól általam 2012. június 9-én igényelt Századvég-szerződés-teljesítésekkel kapcsolatos dokumentumok és számlák mindegyike döntéselőkészítő adatnak minősül, ezért nem nyilvános. Bár a válaszlevelük törvényi hivatkozást nem tartalmazott, feltételezem, hogy a megtagadást az Infotv. 27.§ (5) bekezdésére alapozták, amely szerint a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Kétlem, hogy az általam igényelt dokumentumok mindegyike megfelelne ezeknek a kritériumoknak, ezért az igénylésemet fenntartom.

Mivel az általam igényelt dokumentumok tartalmát az NFM döntés megalapozását szolgáló adatnak minősítette, igénylésemet kiegészítem. Kérem, tájékoztassanak arról, hogy a szerződés megjelölt pontjai alapján, az ott meghatározott feladatok szerinti bontásban
- hány darab,
- egyenként hány oldal és hány karakter terjedelmű dokumentumról van szó.

Kérem továbbá, hogy az adatigénylésben hivatkozott NFM_SZERZ/378/1(2012) számú szerződés 4.6.1-4.6.7. pontjaiban meghatározott feladatok szerinti bontásban, feladatonként jelöljék meg, hogy milyen dátummal születtek, illetve ha még nem születtek meg, a terveik szerint milyen dátummal születnek meg azok a döntések, amelyek meghozatalára irányuló eljárások során készültek (vagy rögzíttetek), és amelyeket megalapoztak az általam igényelt dokumentumok. E dátumok fényében dönthető el ugyanis, hogy a megismerési igény megtagadásakor mire hivatkozhat jogszerűen a minisztérium. [Infotv. 27. § (6) bekezdés]

Kérem továbbá, hogy az általam másolatban igényelt, közel egymilliárd forint közpénzről szóló számlák tekintetében külön is indokolják meg, hogy a Vállalkozó által kiállított számlák mennyiben felelnek meg a döntés megalapozását szolgáló adat törvényi fogalmának, nevezetesen, hogy azokat az NFM feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készítették, e döntés megalapozását szolgálják, és ezért nem tartoznak a nyilvánosságra.

Adatigénylésemet továbbra is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdésére alapozom. Továbbra is azt kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel. Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét. Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Kelt: 2012. június 15.

Üdvözlettel:

Szabó Máté (Eötvös Károly Intézet)

-------------------

Tájékoztatásul az eredeti adatigénylés

Feladó: Szabó Máté

2012. június 9.

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
NFM_SZERZ/378/1(2012), ZG620001 számon iktatott, (a
http://www.kormany.hu/download/d/8a/7000...
linken elérhető), egyrészről a Nemzeti Feljelsztési Minisztérium
mint Megrendelő, másrészről a Századvég Politikai Iskola
Alapítvány, a Strategopolis Kft., valamint a Századvég
Gazdaságkutató ZRt. mint Vállalkozó között 2012. február 23-án
létrejött szerződés alapján a szerződés 4.6.1-4.6.7. pontjaiban
meghatározott feladatok teljesítéseként a Vállalkozó által
elkészített dokumentumok (tanulmányok, elemzések, szakértői
anyagok, stb.) elektronikus másolatát. A pontosítás kedvéért
jegyzem meg, hogy a szerződés 21.C) b) pontja alapján ezek azok a
feladatok, amelyek teljesítéséért a Vállalkozó a szerződéskötéstől
2012. május 31-ig bruttó 939 632 750 forintot számlázhatott.

Kérem továbbá, hogy a Vállalkozó által e szerződés alapján a mai
napig benyújtott valamennyi számla elektronikus másolatát is
szíveskedjenek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Felteszem, a tanulmányok, szakanyagok elektronikus formában eleve
rendelkezésre állnak, a számlákat, ha nem elektronikusan állították
ki, elképzelhető, hogy szkennelni szükséges. Az Infotv. 29. § (3)
bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén
kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen
elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül
sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 9.

Üdvözlettel:

Szabó Máté (Eötvös Károly Közpolitikai Intézet)

Hivatkozása ide

Feladó: NFM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Máté:
Csak a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei