Szeged-Szabadka vasút

Segesvári Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Segesvári Csaba

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Utas adatokat szeretnék kérni egy készülő írásomhoz, a Szeged-Szabadka vasút vonalról.

2000-2015 között éves szinten mennyi utas vette igénybe a vonalat? Mennyi volt a nemzetközi utas? Milyen volt a menetrend, pálya sebesség?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 3.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2019.10.03-i napon beérkezett közérdekű adatigényével
kapcsolatban Társaságunk a következő választ adja.

 

2013-tól a belföldi vonali utasszámadatok meghatározása a jegy viszonylata
alapján történik. Az adott vonalon jelzett utasszám azokat az utasokat
mutatja, akik a menetjegyük vagy bérletük viszonylata alapján legalább 1
állomásközt utaztak az adott vonalon.

 

 

Vonal 136
Szeged
-
Év Röszke
2013 2 823
2014 2 215
2015 1 937
2016 0
2017 0
2018 0

 

Az adatok forrása a viszonylatos jegyértékesítési adatbázis, a táblázat
azokat az utasokat tartalmazza, akik a jegyük viszonylata alapján az adott
vonalon legalább 1 állomásközt utaztak. A fenti adatok nem tartalmazzák
azokat az utasokat, akik:

-      jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok, múzeumlátogatásra díjmentesen utazó
diákcsoport);

-      nem gépi kiállítású vagy viszonylat nélküli jeggyel utaznak;

-      Budapesten belüli utazásukhoz (pl.: Soroksári út – Ferencváros;
Kőbánya-Kispest – Pesterzsébet) Budapest-bérletet használnak;

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

2012-ig a belföldi vonali adatok meghatározása más módszerrel történt,
ezért a 2000-2012 és 2013-2018-as adatsor nem illeszthető össze és
egymással nem összehasonlítható.

 

A belföldi vonali teljesítményadatok a vonalon fekvő állomások pénztári,
valamint a vonalon fekvő jegyvizsgálói telepállomásokon leszámoló
jegyvizsgálók fedélzeti jegyeladási adatai alapján lettek meghatározva.
(Nem elágazó állomás teljesítménye teljes mértékben az adott vonalra
kerül, elágazó állomás teljesítménye felosztásra kerül az érintett vonalak
között.) A 2000-2012 közötti vonali adatok a díjmentes utasok becsült
számát is tartalmazzák.

 

Vonal 136
Szeged
-
Év Röszke
2000 7 301
2001 7 127
2002 6 919
2003 6 989
2004 7 049
2005 6 952
2006 6 581
2007 6 627
2008 6 676

 

A nemzetközi határátlépő utasok száma így alakult Röszkénél 2004-2018
között:

 

  Röszke
2004 31 568
2005 28 396
2006 37 241
2007 42 090
2008 25 773
2009 24 827
2010 27 359
2011 26 810
2012 31 385
2013 36 478
2014 35 350
2015 17 294
nincs
2016 forg.
nincs
2017 forg.
nincs
2018 forg.

 

A 2004 előtti időszakról nem rendelkezünk adattal.

 

Szeged-Szabadka tekintetében menetrend, pályasebesség:

 

Menetrendi struktúra:

·         a 2000/2001. menetrendi évben 2 pár vonat közlekedett,

·         a 2006/2007. menetrendi évtől 5 párra nőtt,

·         a 2007/2008. menetrendi évtől 3 párra csökkent,

·         a 2011/2012. menetrendi évtől 4 párra nőtt,

·         a 2012/2013. menetrendi évtől a 4 pár vonatból 1 pár csak
vasárnap közlekedett,

·         a 2014/2015. menetrendi évtől a 6 pár vonatból 2 pár csak
vasárnap közlekedett,

·         2015. szeptemberétől csak Szeged – Röszke között volt
közlekedés,

·         2015. november 10-től a vonalon a vonatforgalom szünetel.

 

Pályasebességek és azok korlátozásai:

·         a HÜSZ szerint végig 60 km/h,

·         2016-tól 40/60 km/h (teher/személy),

·         2018-tól 20/60 km/h,

·         2019-től 20/40 km/h.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Segesvári Csaba:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Budapest-Belgrád vonal

A(z) MÁV-START Zrt. részére Segesvári Csaba által

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei