Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hajdú Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánjának Prof. Dr. Hajdú József 2013.07.01.-2016.06.30. fizetését a különböző illetményekkel együtt

Hajdú Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Hajdú Tamás to read recent responses and update the status.

Feladó: Hajdú Tamás

Delivered

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánjának Prof. Dr. Hajdú József 2013.07.01.-2016.06.30. fizetését a különböző illetményekkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 6.

Üdvözlettel:

Hajdú Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Kancellár
Szegedi Tudományegyetem


Attachment Megkeres sre v lasz HJ.pdf
267K Download View as HTML


Tisztelt Hajdú Tamás!

 

Hivatkozással alábbi levelére, mellékelten megküldöm a Szegedi
Tudományegyetem válaszát.

 

Tisztelettel: Lantos Ilona

 

 

 

Dr. Lantos Ilona

kancellári referens

 

Szegedi Tudományegyetem

Kancellári Kabinet

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

[1][email address]

+36 62 342 301

+36-30-299-3974 (70-458)

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE Kancellár
Szegedi Tudományegyetem


Attachment K z rdek adatig ny Prof Dr Hajd J zsef.pdf
177K Download View as HTML


Tisztelt Hajdú Tamás!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigényére, mellékelten megküldöm a
Szegedi Tudományegyetem válaszát.

 

Dr. Fendler Judit kancellár asszony megbízásából, tisztelettel:

 

 

 

 

 

Dr. Lantos Ilona

kancellári referens

 

Szegedi Tudományegyetem

Kancellári Kabinet

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

[1][email address]

+36 62 342 301

+36-30-299-3974 (70-458)

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hajdú Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hajdú Tamás:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei