Székelyudvarhelyért Alapítvány támogatása

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Székelyudvarhelyért Alapítvány (román nevén: Fundatia Pro Odorhei), a Magyar Polgári Párt valamint Szász Jenő magánszemély számára nyújtott nyújtott költségvetési támogatások összegét a 2010, 2011 és 2012 évekre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 4.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Mihály Erzsébet
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment iso 8859 2 Q sza 5Fadatszolg E1ltat E1s.xls.xls
0K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

 

Válaszul a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez érkezett adatigénylő
megkeresésére, melyben  a Székelyudvarhelyért Alapítván, a  Magyar Polgári
Párt valamint Szász Jenő magánszemély részére juttatott támogatások adatai
tárgyában érdeklődik, az alábbiakról tájékoztatom:

-          2010., 2011., és 2012. évben a mellékelten csatolt táblázat
szerint részletezett támogatást nyújtottuk a kérdésében megjelölt
Székelyudvarhelyért Alapítvány részére

-          A Magyar Polgári Párt, valamint Szász Jenő magánszemély nem
kaptak támogatást 2009. és 2010. évben, adatnyilvántartásunkban nem
szerepel a nevezettekkel kötött támogatási szerződés.

-          2011. és 2012. évben a Bethlen Gábor Alap terhére nem kötöttünk
támogatási szerződést és nem folyósítottunk támogatást a kérdésében
megjelölt magánszemély és párt részére.

 

 

 

Üdvözlettel,

Mihály Erzsébet

 

Támogatásfinanszírozási igazgató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tel: +36-1-79 56210

E-mail: [1][email address]

Szentháromság tér 6 sz.

Budapest

1014

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Miniszterelnökség részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei