Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Veres Dávid Olivér, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Széll Kálmán téri mozgólépcsők műszaki állapota

Veres Dávid Olivér küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Veres Dávid Olivér to read a recent response and update the status.

Feladó: Veres Dávid Olivér

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Széll Kálmán téri metró mozgólépcsők műszaki biztonsági állapotáról szóló rendelkezésre álló legfrissebb dokumentumot, valamint a mozgólépcsők karbantartási tervét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 30.

Üdvözlettel:

Veres Dávid Olivér

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Attachment Sz ll K lm n t ri mozg l pcs iratok.pdf
398K Download View as HTML


Ügyszám: 0038/0037755/2017 

Veres Dávid Olivér

[1][FOI #9970 email]

[2][email address]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Veres Dávid Olivér!  

 

A BKK Zrt.-hez 2017. október 30-án érkezett „Széll Kálmán téri
mozgólépcsők műszaki állapota” tárgyú közérdekű adatigénylésére hivatkozva
az alábbi választ adjuk.

 

Az Ön által kért dokumentumokat csatoltuk. Az illetékes BKV Zrt.
állásfoglalása szerint az üzemeltetés során elsődleges szempont a
biztonságos utasforgalom lebonyolítása. Az Ön által jelzett hibát a
lépcsőre jutott kavics okozta. A mozgólépcső biztonsági berendezése idegen
tárgy beakadásakor automatikusan leállítja a lépcsőt, a sérülés, valamint
anyagi kár megelőzése érdekében.

1.) A BKV Zrt. számára a  jelenség ismert volt, az illetékes szolgálat az
elhárításhoz szükséges műszaki megoldást kidolgozta, a szükséges
intézkedéseket megtette, a hibát kiküszöbölte. A berendezés a meghibásodás
időtartama alatt is biztonságos volt, az érvényes érintésvédelmi mérések
alapján az érintésvédelmi szabványoknak megfelel.

2.) A Széll Kálmán téri metróállomás OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsőinek
műszaki biztonsági állapotát a csatolt dokumentumok igazolják. A vonatkozó
kormányrendeletben előírt, külső nyilvántartott szervezet által végzett
fővizsgálatok és ellenőrző vizsgálatok alapján a berendezések biztonságos
üzemeltetésre alkalmasak. A berendezések az élettartamuknak megfelelő
műszaki állapotban vannak, a tervszerű megelőző karbantartásokkal és az
emelt szintű karbantartásokkal a BKV Zrt. a megfelelő műszaki állapotot
fenntartja.

 

3.) A berendezések tervszerű megelőző karbantartásait a BKV Zrt. a gyártói
és szabványi előírásoknál rövidebb időközönként, a karbantartás jellegétől
függően hetente, kéthetente, havonta félévente és évente végzi a gyártói
előírások alapján. A berendezéseken a típusra meghatározott üzemórát
követően emelt szintű karbantartást végeznek a metróvonalakon, amely a
Széll Kálmán téren 2017. május 8. és november 24. között esedékes. A
mozgólépcsőnként 6 hetes kiemelt karbantartás során a BKV Zrt. a
forgalomból kivont berendezések fődarabjait javítja, felújítja, szükség
esetén cseréli.

 

A berendezések főbb adatai:

 

Gyári ÉMI Üzembe helyezés Emelőmagasság
Típus időpontja (m)
azonosító azonosító
[3]5114848 02-0721 OK-RTHD M5 [4]1992.02.07 38,60
[5]5114849 02-0722 OK-RTHD M5 [6]1992.07.03 38,60
[7]5114850 02-0723 OK-RTHD M5 [8]1992.07.03 38,60
[9]5114851 02-0747 OK-RTHD M5 [10]1992.04.28 38,60

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. november 14.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

                                                                                   

                                                                                                         
                                   Várkonyi Ágnes

                                                                                                         
                        Levelezési csoportkoordinátor

                                                                       BKÜ

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján. 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9970 email]
2. mailto:[email address]
3. file:///tmp/tel:5114848
4. file:///tmp/calendar:T2:1992.02.07
5. file:///tmp/tel:5114849
6. file:///tmp/calendar:T2:1992.07.03
7. file:///tmp/tel:5114850
8. file:///tmp/calendar:T2:1992.07.03
9. file:///tmp/tel:5114851
10. file:///tmp/calendar:T2:1992.04.28

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Veres Dávid Olivér, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Veres Dávid Olivér:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei