Szennyvízszippantás

Papp Károly küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Papp Károly

Delivered

Tisztelt Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

– Szerep községben – a nyilvántartások alapján – hány lakóingatlan volt található a 2016. évben, a 2017. évben és a 2018. évben?

– Ezekből hány különböző háztartás szippantatott – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – legalább egy alkalommal a 2016. évben, a 2017. évben és a 2018. évben?

– Hány esetben kezdeményeztek intézkedést – pl. bírság kiszabását – a nem megfelelő szennyvízkezelés kapcsán a 2016. évre vonatkozóan, a 2017. évre vonatkozóan, valamint a 2018. évre vonatkozóan?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 31.

Üdvözlettel:

Papp Károly

Hivatkozása ide

Feladó: Papp Károly

Delivered

Tisztelt Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Várom megtisztelő válaszát a 2019. március 31-én előterjesztett adatigénylésemmel kapcsolatban!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 16.

Üdvözlettel:

Papp Károly

Hivatkozása ide

Papp Károly hozzászólt ()

A válasz 2019. április 16-án megérkezett, de rossz helyre került feltöltésre!

Itt található:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/ebo...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Papp Károly:
Csak a(z) Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Eboltás

A(z) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére Papp Károly által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei