Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Radnóti Henrik, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szent István Iskola Repülőtéri úti új iskolaépület és sportcsarnok szakhatósági engedélyei

Radnóti Henrik küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Radnóti Henrik to read a recent response and update the status.

Feladó: Radnóti Henrik

Delivered

Tisztelt KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Szent István Iskola Repülőtéri úti új iskolaépület és sportcsarnok szakhatósági engedélyeit és használatbavételi engedélyét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 6.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Dunakeszi TKK (KK)
KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment Erdemi dontes.pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment Hatarozat jogerQre emelese.pdf
972K Download View as HTML


Tisztelt Radnóti Henrik!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva mellékelten megküldöm Önnek a
Dunakeszi Szent István Általános Iskola Dunakeszi, Repülőtéri úti új
épületének használatbavételi engedélyét, illetve a használatbavételi
engedély jogerőre emelkedéséről szóló tájékoztatást.

Egyúttal tájékoztatom, hogy az épület vagyonkezelője jelenleg nem a
Dunakeszi Tankerületi Központ, hanem az építtető Nemzeti Sportközpontok
Zrt., így a szakhatósági engedélyekkel ők rendelkeznek.

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:image001.jpg@01D28E77.95D82AB0Eich László

tankerületi igazgató

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Vasút utca 11.

Mobil: +36 30 626 6464

Telefon: +36 27 795 208

[2][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Radnóti Henrik, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Radnóti Henrik:
Csak a(z) KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

metró

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére Fazekas Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei