Szent János kórház előtti kerékpáros átvezetés

Le Marietta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Mentőszolgálat részére

Országos Mentőszolgálat nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Le Marietta

Delivered

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány alkalommal láttak el sérültet a Mentőszolgálat munkatársai a Szent János kórház előtti kerékpáros átvezetésnél a 2017-es évben. Pontos helyszín: Budapest, 2. kerület a Szent János Kórház előtt haladó bicikliút és a 61-es villamos sínek keresztezése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 4.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Országos Mentőszolgálat

Tisztelt Levélíró!

2018. február 4. napján kelt adatigénylésével kapcsolatban ezúton tájékoztatjuk, hogy Intézményünk az Ön által igényelt, konkrét helyszínre vonatkozó baleseti statisztikával nem rendelkezik, ilyen jellegű nyilvántartást külön nem vezet, ezért az adatszolgáltatást nem áll módunkban teljesíteni. További nehézséget okoz, hogy egy adott riasztás helyszínéül nem feltétlenül határozható meg pontosan az Ön által megjelölt lokáció (Budapest, 2. kerület a Szent János Kórház előtt haladó bicikliút és a 61-es villamos sínek keresztezése), így az adatgyűjtés hitelességének kimenetele kétséges lenne.

Javasolnánk, hogy kérésével forduljon a Budapesti Rendőr Főkapitánysághoz, tekintettel arra, hogy a fővárosban történt balesetekről ők vezetnek nyilvántartást.
További segítséget nyújthat Önnek az alábbi linken található baleseti térkép is, amely a rendőrség honlapján található: http://www.police.hu/hu/balesetiterkep

Kérjük a fent leírtak szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel,
Győrfi Pál
kommunikációs és pr vezető

Hivatkozása ide

Feladó: Le Marietta

Delivered

Tisztelt Országos Mentőszolgálat! Tisztelt Győrfi Pál!

Köszönöm a gyors választ és a segítséget!

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Le Marietta:
Csak a(z) Országos Mentőszolgálat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei