Szentendre, Duna korzó 919/1 hrsz-ú (természetben Bolgár-Kertész utcai parkoló) ingatlan parkolóvá alakításának költségei.

Kővári Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kővári Attila

Delivered

Tisztelt Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Szentendre, Duna korzó 919/1 hrsz-ú (természetben Bolgár-Kertész utcai parkoló) ingatlan Parkólóvá építésének teljes költségét. Szeretném ha az elküldött anyag tartalmazná a város álltal előzetes ráköltött költséget is (tervek elkészítése engedélyeztetés az informatikai beruházások, valamint egyébb ráfordítások részletezését is. Kérném továbbá részemre megküldeni az építési E-naplót is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 5.

Üdvözlettel:

Kővári Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Jegyző, .
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Bolg r utcai parkol adatszolg ltat s 2017.xlsx
11K Download View as HTML

Attachment FMVNyilatkozatok 20789.pdf.pdf
142K Download View as HTML

Attachment Keszenlet 20789.pdf
143K Download View as HTML

Attachment Naplo 2014 1544 82 1.pdf
412K Download View as HTML


Tisztelt Kővári Attila Úr!
Jegyző Úr megbízásából továbbítom a levelemhez csatolt mellékleteket, és
az alábbiakról tájékoztatom Önt:
A Bolgár utcai parkoló paletta 2015. július 1-jével került be Szentendre
Város Önkormányzat Képviselő-testület 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletébe,
mint II. díjzónába tartozó parkoló.

A terület nem szilárd burkolattal rendelkező felületén 88 db gépjármű tud
várakozni. A parkoló nehezen indult be, az ide érkező gépjárművezetők
inkább kerestek a belvárosban parkolóhelyet, mint itt, a belváros peremén.
Az idei évben kezdtük tapasztalni, hogy a parkoló hétvégenként, illetve
rendezvények ideje alatt „teltházzal” üzemel.

 

Az alábbi táblázatban látható, hogy a parkoló automatás és mobilparkolási
bevételek milyen ütemben emelkedtek a parkoló megnyitása óta.

 

Mivel a parkoló egy bejárattal rendelkezik, így nem jelentős a parkolási
pótdíjazás, hiszen jól láthatóan van kitáblázva, illetve parkoló
automatából is kettő van telepítve.

A parkoló nagyméretű, összefüggő sík felülete előnyős pl, filmforgatások
idejére, bérbeadásra. Az ezekből származó bevételek az egyéb sorban
találhatóak.

 

Bolgár utcai
paletta 2015.               2016.              2017.                
bevételeinek 07.01-12.31 01.01-12.31. 01.01-06.12
alakulása  
Parkoló 3
automata 470
bevétel 382 420 1 659 775 1 428 280 475
9
290
Mobilparkolás 1 835 066 4 657 886 2 797 783 735
425
pótdíj 65 240 275 645 84 399 284
1
767
egyéb 1 016 400 86 100 665 280 780
14
954
összesen: 3 299 126 6 679 406 4 975 742 274

Tisztelettel:
Budai Mónika
jegyzői kabinetvezető

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Kővári Attila <[1][FOI #9375 email]>
Dátum: 2017. június 5. 22:32
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szentendre, Duna korzó
919/1 hrsz-ú (természetben Bolgár-Kertész utcai parkoló) ingatlan
parkolóvá alakításának költségei.
Címzett: "\"KözAdat Közérdekű adat igénylések Szentendre Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál\""
<[2][Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Szentendre, Duna korzó 919/1 hrsz-ú (természetben Bolgár-Kertész utcai
parkoló) ingatlan  Parkólóvá építésének teljes költségét. Szeretném ha az
elküldött anyag tartalmazná a város álltal előzetes ráköltött költséget is
(tervek elkészítése engedélyeztetés az informatikai beruházások, valamint
egyébb ráfordítások részletezését is. Kérném továbbá részemre megküldeni
az építési E-naplót is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június  5.

Üdvözlettel:

Kővári Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #9375 email]

Ha a(z) Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[5][Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[email address]
5. mailto:[Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kővári Attila:
Csak a(z) Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei