SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KEOP-5.7.0/15-2015-0325 azonosítószámú, „Szentendre Város Önkormányzat épületenergetikai fejlesztése

Kővári Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kővári Attila

Delivered

Tisztelt Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KEOP-5.7.0/15-2015-0325 azonosítószámú, „Szentendre Város Önkormányzat épületenergetikai fejlesztésére elköltöltött költségvetési forrást. Kérném részletezze a pályázat által elnyert összeget kérném részletezze a város költségvetéséből elköltött összegeket, valamint szeretném megkapni azon adatokat amelyek a vállalkozók listáját és a vállalkozók elvégzett feladatait, és ezért ellentételezésként számukra kifizetett összegeket tartalmazzák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 25.

Üdvözlettel:

Kővári Attila

Hivatkozása ide

Feladó: dr.Gerendás Gábor


Attachment B37jMbA.png
19K Download

Attachment UTF 8 k z rdek adatszolg ltat s KEOP Szentendre 2017.xlsx
11K Download View as HTML


Tisztelt Kővári Attila!

Ezúton küldöm adatszolgáltatásunkat.

Tisztelettel:

--
Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

[5]photo dr. Gerendás Gábor
Jegyző
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

Szentendre Városház tér 3. 
[6][email address]

+36 26 785 033

____________________________________________________________________________

PNyomtatás előtt gondoljon a környezetre! - Before printing think about
environmental responsibility

 

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Kővári Attila <[7][FOI #8209 email]>
Dátum: 2016. december 25. 18:39
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - SZENTENDRE VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KEOP-5.7.0/15-2015-0325 azonosítószámú, „Szentendre Város
Önkormányzat épületenergetikai fejlesztése
Címzett: "\"KözAdat Közérdekű adat igénylések Szentendre Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál\""
<[8][Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KEOP-5.7.0/15-2015-0325 azonosítószámú,
„Szentendre Város Önkormányzat épületenergetikai fejlesztésére
elköltöltött költségvetési forrást. Kérném részletezze a pályázat által
elnyert összeget kérném részletezze a város költségvetéséből elköltött
összegeket, valamint szeretném megkapni azon adatokat amelyek a
vállalkozók listáját és a vállalkozók elvégzett feladatait, és ezért
ellentételezésként számukra kifizetett összegeket tartalmazzák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [9]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 25.

Üdvözlettel:

Kővári Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[10][FOI #8209 email]

Ha a(z) Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[11][Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[13]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([14]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--

Soldos Tiborné
Titkárságvezető
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
[15]Leírás: Leírás: Polgármesteri Kabinet
photo
Szentendre Városház tér 3. 
[16][email address]

[17]+36 26 785 042

____________________________________________________________________________

PNyomtatás előtt gondoljon a környezetre!
- Before printing think about environmental responsibility

References

Visible links
1. file:///tmp/Gmail%20Signature%20Template%20%281%29_elemei/filelist.xml
2. file:///tmp/Gmail%20Signature%20Template%20%281%29_elemei/editdata.mso
3. file:///tmp/Gmail%20Signature%20Template%20%281%29_elemei/themedata.thmx
4. file:///tmp/Gmail%20Signature%20Template%20%281%29_elemei/colorschememapping.xml
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
9. http://kimittud.atlatszo.hu/
10. mailto:[email address]
11. mailto:[Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
13. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
14. http://kimittud.atlatszo.hu/
16. mailto:[email address]
17. file:///tmp/tel:+36%2026%20785%20042

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Gerendás, Gábor
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment k z rdek adatszolg ltat s KEOP Szentendre 2017.xlsx
11K Download View as HTML


Tisztelt Kővári Attila!
Ezúton küldöm adatszolgáltatásunkat.
Tisztelettel:
--

[1]photo dr. Gerendás Gábor
Jegyző
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

Szentendre Városház tér 3. 
[2][email address]

+36 26 785 033

+36 20 5690793

_________________________________________________________________________________

PNyomtatás előtt gondoljon a környezetre!
- Before printing think about environmental responsibility

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kővári Attila:
Csak a(z) Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei