Szerződés keretében végzett munkák listáját és szerződött összegekkel,az utalványozók nevének feltüntetésével

Veres Gabriella küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Veres Gabriella

Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi két vállalkozásra vonatkozóan az Önkormányzat és a vállalkozások között létrejött szerződések listáját, mely lista tartalmazza:
. a szerződés tárgyát,
. szerződés kötés idejét
-szerződés összegét
-és az elvégzett munka teljesítését igazoló önkormányzati munkatárs, beosztását,

2010 október 01-2016. június 30 napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.

CÉGADATOK:
RÖVIDÍTETT NÉV EPERSZÖG Bt.
TELJES NÉV EPERSZÖG Szakértő és Szolgáltató Betéti Társaság
SZÉKHELY 1073 Budapest, Erzsébet krt. 17.
ADÓSZÁM 20647241-1-42

valamint:

CÉGADATOK
Adószám 11429827242
Aktuális cégjegyzékszám 03 09 105689
Creditreform Crefo-szám 9310777402
Teljes név EPERSZÖG-BAU Szakértő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név EPERSZÖG-BAU Kft.
Jogi forma korlátolt felelősségű társaság (Kft.)
Település Budapest
Székhely cím 1073 Budapest, Erzsébet körút 17. II. em. 6.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 14.

Üdvözlettel:

Veres Gabriella

Hivatkozása ide

Feladó: Virágh Zoltán
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Adatig nyl s v lasz.pdf
1016K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatigénylésére mellékelten küldöm Önnek Polgármester Asszony
levelét.
 
Tisztelettel:
 
Virágh Zoltán
főosztályvezető

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Veres Gabriella:
Csak a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei