Szerződés módosítások

Móricz Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek válaszolni a feltett kérdésekre és amennyiben történtek változások akkor a módosított szerződéseket elektronikus másolatban szíveskedjenek megküldeni részemre.

A Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés
Sóstó-Gyógyfürdőn című projekttel kapcsolatban az eddig részemre, közérdekű adatigénylést követően kiadott összes szerződés tekintetében, történt-e közbeszerzési eljárás során tendereztetett műszaki paraméterekben, teljesítési határidőkben változás?

Amiről információnk van:

Komplett projektelem elmaradás - Sportpálya és kiszolgáló épületei " Esélyt az Ifjúságnak alapítvány területén"
Parkolók - aszfalt helyett térkővel burkolva
Kalandpark: műszaki tartalom.változás

Az adatigénylés 2015. szeptember 7-ig megtörtént módosításokra vonatkozik.

Határidők, akadályoztatás, műszaki tartalom, követelmény,
Érintett szerződések:

Vállalkozási szerződések magas és mélyépítés 2015.08.10-én aláírt többszörösen módosított szerződések.

Átalányáras vállalkozási (építési) szerződés - A „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn” című projekt (ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006) keretében Sziget rekonstrukció építőipari kivitelezési munkái

Átalányáras vállalkozási (építési) szerződés - A „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn” című projekt (ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006) keretében kalandpark kiépítésének építőipari kivitelezési munkái

Átalányáras vállalkozási (építési) szerződés - A „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn” című projekt (ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006) keretében csónakház rekonstrukció építőipari kivitelezési munkái

Átalányáras vállalkozási (építési) szerződés - A „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn” című projekt (ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006) keretében Sóstói játszópark kialakításának építőipari kivitelezési munkái

Továbbá, kérném, hogy küldje meg részemre az

Átalányáras vállalkozási (építési) szerződés - A „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn” című projekt (ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006) keretében gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésének építőipari kivitelezési munkáira vonatkozó szerződést és ennek a szerződésnek a módosításait - amennyiben módosításra került- Mivel sem a Nyíregyháza MJV honlapján sem a Közbeszerzési hatóság dokumentumai között nem található meg a szerződés.

Valamint kérném, hogy tájékoztassanak, hogy az 5. számú Támogatási Szerződés (TSZ) módosítás mire irányult volna? Ezt végül nem fogadta el az ÉARFÜ

Végezetül kérném, hogy küldje meg részemre a ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 közbeszerzési eljárások részét képező ÁRAZATLAN Költségvetéseket minden elvégzendő kivitelezői munka tekintetében. és az összes szerződéssel kapcsolatban kivéve a csónakház felújítás.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 6.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Sajnálattal fogadtam, hogy Közérdekű adatigénylésemre ez idáig nem válaszolt. Ismételten
szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein
alapuló közérdekű adatkérésemet teljesítse.
Amennyiben a törvényben előírt kötelezettségüknek nem tesznek
eleget, legkésőbb 2015. szeptember 23-ig ebben az esetben:

Az Infotv. 31.§ (1) bekezdése alapján a keresetindítási
jogosultságunk megnyílik.

Szeretném felhívni figyelmét arra a tényre, hogy az adatok
közlésére az Infotv 15 napot biztosított és ez az időtartam már
letelt.

Kérem, hogy a kért közérdekű adatokat
bocsássa rendelkezésemre. Amennyiben a kért dokumentumokat a
jelzett időpontig nem kapom kézhez, nem marad más választásom, mint
hogy az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 31.§ alapján a bírósághoz forduljak,
hogy soron kívüli eljárásban, peres úton kötelezze a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város önkormányzatát közérdekű adatok közlésére.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Móricz Csaba:
Csak a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei