Szerződések - Gólyabál renezvény

Müller István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Müller István

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-az Instruktorok Öntevékeny Csoport Kft. és az egyetem között a 2014. október 22-i Semmelweis Gólyabál kapcsán megkötött szerződés megküldését;

-ha ez a szerződés nem szól a Nagyvárad téri Elméleti Tömb helyiségeinek használatának átengedéséről vagy bérbeadásáról a Semmelweis Gólyatábor rendezvény megrendezésének céljára, akkor annak megküldését, hogy milyen jogcímen és milyen ellenszolgáltatásért engedte át az egyetem a helyiségek használatát a rendezvény céljára;

-annak megküldését, hogy hány fő vett részt a rendezvényen, a Semmelweis Gólyabál résztvevői (vendégei) által fizetett belépőkből mennyi bevétele származott az egyetemnek?

-Ha az egyetemnek nem származott bevétele, akkor kérem annak megküldését, hogy ki szedte a belépőt és milyen jogcímen, és kérem a belépő beszedéséről és a bevétel átengedéséről szóló rendelkezés, megállapodás vagy szerződés megküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 23.

Üdvözlettel:

Müller István

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment M ller Istv n k z rdek.pdf
1.5M Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/2099-5/2014.

Müller István                                   

részére

                                                                                                         
    

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Müller István Úr!

 

 

„Közérdekű adatigénylés – Szerződések – Gólyabál rendezvény” tárgyú e-mail
megkeresésére válaszolva, mellékelten küldöm a 2014. november 05. napján
kelt, a Semmelweis Egyetem és az Instruktor Öntevékeny Csoport között
kötött megállapodás másolati példányát. A Megállapodás megkötésével az
Egyetemnek bevétele származott, ezt a Megállapodás 8. pontja tartalmazza.

 

Budapest, 2014. december 11.

 

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db.

 
 
Semmelweis Egyetem
Főtitkár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 
>>> Müller István<[FOI #3493 email]> 2014.11.23.
10:01 >>>
     Tisztelt Semmelweis Egyetem!
    
     Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
     szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
     bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
    
     Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
    
     -az Instruktorok Öntevékeny Csoport Kft. és az egyetem között a
     2014. október 22-i Semmelweis Gólyabál kapcsán megkötött szerződés
     megküldését;
    
     -ha ez a szerződés nem szól a Nagyvárad téri Elméleti Tömb
     helyiségeinek használatának átengedéséről vagy bérbeadásáról a
     Semmelweis Gólyatábor rendezvény megrendezésének céljára, akkor
     annak megküldését, hogy milyen jogcímen és milyen
     ellenszolgáltatásért engedte át az egyetem a helyiségek használatát
     a rendezvény céljára;
    
     -annak megküldését, hogy hány fő vett részt a rendezvényen, a
     Semmelweis Gólyabál résztvevői (vendégei) által fizetett belépőkből
     mennyi bevétele származott az egyetemnek?
    
     -Ha az egyetemnek nem származott bevétele, akkor kérem annak
     megküldését, hogy ki szedte a belépőt és milyen jogcímen, és kérem
     a belépő beszedéséről és a bevétel átengedéséről szóló rendelkezés,
     megállapodás vagy szerződés megküldését.
    
     Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
     az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
     a feladó e-mail címére megküldeni.
     Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
     megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
     weboldalon töltse fel.
    
     Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
     szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
     Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
     amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
     megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
     tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
     tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.
    
     Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
     részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
     alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
     küldje meg számomra.
    
     Segítő együttműködését előre is köszönöm.
    
     Kelt: 2014. november 23.
    
     Üdvözlettel:
    
     Müller István
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
     küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
     kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
     [FOI #3493 email]
    
     Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z)
     [SE request email] címen fogadja a részére
     benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
     [2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
    
     Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
     KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
     segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
     [3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
    
     Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
     találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
     helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
     hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Müller István

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Köszönöm a megküldött szerződést. Bizonyára elkerülte figyelmét adatigénylésem két pontja, ezért ismételten kérem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

-a 2014. október 22-én megrendezésre került Semmelweis Gólyabál rendezvényen hány fő vett részt, illetve a Semmelweis Gólyabál résztvevői (vendégei) által fizetett belépőkből mennyi bevétele származott az egyetemnek?

-Ha az egyetemnek nem származott bevétele, akkor kérem annak megküldését, hogy ki szedte a belépőt és milyen jogcímen, és kérem a belépő beszedéséről és a bevétel átengedéséről szóló rendelkezés, megállapodás vagy szerződés megküldését.

Üdvözlettel:

Müller István

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment RH 9 4 2015 M ller Istv n r sz re v lasz.pdf
342K Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/9-4/2015.

Müller István                                   

részére

                                                                                                         
    

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Müller István Úr!

 

„Közérdekű adatigénylés – Szerződések – Gólyabál rendezvény” tárgyú
ismételt megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy a 2014. december
12-én Ön részére megküldött levelem mellékleteként csatolt Megállapodás 8.
pontja határozta meg az értékesített szolgáltatásból származott bevételt
az egyetem számára.

 

Az Instruktor Öntevékeny Csoport – a Gólyabál szervezője – elnökének
tájékoztatása szerint a 2014. október 22-én megrendezésre került
„Gólyabálon a szervezőkkel, segítőkkel, meghívottakkal (akik
térítésmentesen vettek részt a rendezvényen) és vendégekkel együtt sem
lépték át a biztonsági szabályokban megszabott létszámot”.

 

Kérem Önt, hogy amennyiben további kérdése merül fel a rendezvénnyel
kapcsolatban, úgy kérem, hogy közvetlenül az Instruktor Öntevékeny Csoport
elnökét, Ludányi Zsófiát szíveskedjék megkeresni, aki készséggel áll
rendelkezésre a közérdekű adatokkal kapcsolatban.

 

Ludányi Zsófia elnök elérhetősége:

Instruktor Öntevékeny Csoport

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

e-mail: [1][email address]

 

Budapest, 2015. január 20.

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 
 
Semmelweis Egyetem
Főtitkár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[2][SE request email]

 
>>> Müller István<[FOI #3493 email]> 2015.01.01.
20:27 >>>
Tisztelt Főtitkár Asszony!

Köszönöm a megküldött szerződést. Bizonyára elkerülte figyelmét
adatigénylésem két pontja, ezért ismételten kérem, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján szíveskedjen
elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

-a 2014. október 22-én megrendezésre került Semmelweis Gólyabál
rendezvényen hány fő vett részt, illetve a Semmelweis Gólyabál résztvevői
(vendégei) által fizetett belépőkből mennyi bevétele származott az
egyetemnek?

-Ha az egyetemnek nem származott bevétele, akkor kérem annak megküldését,
hogy ki szedte a belépőt és milyen jogcímen, és kérem a belépő
beszedéséről és a bevétel átengedéséről szóló rendelkezés, megállapodás
vagy szerződés megküldését.

Üdvözlettel:

Müller István

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Müller István:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gólyatábor adatai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Károlyi Salomon által

Medikus Kupa bevételei

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei