Szerződések kérése a 2010-2014 időszakra

Gergely József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. részére

Az igénylést elutasította a(z) Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft..

Feladó: Gergely József

Tisztelt Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi közérdekű adatokat:
a 2010. november 1. és 2014.szeptember 15. között megkötött, több mint 200.000 Ft nettó értékű szerződések, amelyeket eddig nem adott át.

Gergely József

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 3.

Üdvözlettel:

Gergely József

Hivatkozása ide

Feladó: Gergely József

Tisztelt Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.!

Még nem kaptam meg az október 3-án kért szerződéseket. Mivel a törvényi határidő letelt, kérem, hogy azonnal pótolják a szerződések megküldését.

Ennek hiányában kénytelen leszek jogi útra terelni a végrehajtást.

Üdvözlettel:

Gergely József

Hivatkozása ide

Feladó: Zoltán Dalos

Tisztelt Gergely Úr , Tisztelt KiMitTud!
Eleddig kétszer válaszoltam Önnek, most megteszem harmadjára is, de sajnos
sok újat nem tudok mondani.
A 2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján
előterjesztett adatigénylése nem jogszerű, ugyanis az Ön által leírtak
alapján az adatigénylésnek álcázott átfogó ellenőrzés nem más, mint a
fenti törvény 30.§ (7)  bekezdése alá tartozó átfogó ellenőrzés, melyre
külön törvények rendelkezései irányadók. Megnyugtatásául közlöm, hogy az
Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. havonta beszámol az Erzsébetvárosi
Önkormányzatnak megbízási szerződése alapján, félévente könyvvizsgálaton
esik át, rendszeresen ellenőrzi a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a
Nemzet Adó- és Vámhivatal, az Állami Számvevőszék, továbbá az
Erzsébetvárosi Önkormányzat belső ellenőre, de ezekkel mint egykori
önkormányzati képviselő, bizonyára Ön is tisztában van, ahogy azzal is,
hogy mint önkormányzati képviselő ezen beszámolókba, könyvvizsgálatokba,
belső ellenőri jelentésekbe bármikor betekinthetett volna, az elmúlt négy
év során a Budapest, VII. kerület, Erzsébet krt. 6-os szám alatt lévő
Erzsébetvárosi Önkormányzat épületében. Az, hogy ezt nem tette meg,
egyértelműen azt bizonyítja, hogy Ön nem az Ön által igényelt adatokra
kíváncsi, csak öncélú, rosszindulatú módon cégünk napi ügymenetét kívánja
lassítani, nehezíteni, de szerencsére a fenti törvény 30.§ (7) bekezdése
alapján erre nincs lehetősége, kérem ennek szíves tudomásul vételét.
Ahogy én is tudomásul vettem a 2014. szeptember 18-án kelt közérdekű
adatigénylését, melyet 2014. október 1-én maradéktalanul teljesítettem is,
és amit Ön el is fogadott, majd rá két napra újabb adatigénylésnek
álcázott átfogó ellenőrzést kívánt megvalósítani, amire már többször
tájékoztattam, hogy nincs lehetősége. Kérem levelemet olvassa megértő
figyelemmel.
Köszönettel,
Dalos Zoltán
ügyvezető igazgató
Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.
Telefon: 1/4620793
[1]www.erzsebetvarosimedia.hu

References

Visible links
1. http://www.erzsebetvarosimedia.hu/

Hivatkozása ide

Gergely József hozzászólt ()

Tisztelt Ügyvezető úr!

Egy korábbi - hasonló témájú - adatigénylésem elutasítása miatt október 21-én a bíróság másodfokon is úgy döntött, hogy Ön tévesen értelmezi a törvényt a "adatigénylésnek álcázott átfogó ellenőrzést kívánt megvalósítani" kapcsolatban. Remélem, hogy ügyvédje már tájékoztatta erről és teljesíti a jogerős döntést. Remélem, hogy jelen ügyben levonja a tanulságot és peres eljárás nélkül teljesíti adatkérésemet.

Tisztelettel

Gergely József

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gergely József:
Csak a(z) Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei