Szerződések

Sereg László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Sereg László

Delivered

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, legyenek szívesek választ adni, hogy:

1. A Compassion Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886498) és Kispest Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, a VAMÜSZ, vagy bármely egyéb, az önkormányzat kötelékébe tartozó szervezet és intézmény között 2014. november 1. napja és a jelen adatigénylés dátuma között milyen tárgyú és milyen összegű szerződések álltak, vagy állnak fenn?

2. Az Anildia Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-874224) és Kispest Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, a VAMÜSZ, vagy bármely egyéb, az önkormányzat kötelékébe tartozó szervezet és intézmény között 2014. november 1. napja és a jelen adatigénylés dátuma között milyen tárgyú és milyen összegű szerződések álltak, vagy állnak fenn?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Tisztelettel felhívom a figyelmüket, hogy a közérdekű adatok kapcsán a tájékoztatási kötelezettség elégtételének elmulasztása, közérdekű adat eltitkolása a Btk. 220.§-a alapján bűncselekménynek minősül.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 12.

Üdvözlettel:

Sereg László

Hivatkozása ide

Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy elektronikus levelével hozzánk fordult.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal a [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre megküldött elektronikus levelét megkapta, annak feldolgozása folyamatban van.
Részletes válaszunk elkészítése érdekében levelét továbbítjuk az illetékes szakirodának. Kollégáink válaszáig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:
Dr. Bernát Péter
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefon: 3474-525
e-mail: [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

Hivatkozása ide

Feladó: Melinda Hulik


Attachment IX 113 30 2019.k z rdek adatig nyl sre v lasz.pdf
452K Download View as HTML


iktatószám: IX/113-30/2019.

Sereg László
részére

Tisztelt Sereg László Úr!

Mellékelten megküldöm dr. Vitál Márton jegyzőt helyettesítő aljegyző úr levelét.

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea
irodavezető
Jegyzői Kabinet Iroda
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.32.
Tel: +36-1-3474-567
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sereg László

Delivered

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján 2019. április 12-én adatigénylést terjesztettem elő Kispest Önkormányzata és a Compassion Kft. és az Anildia Kft. közötti szerződések tárgyában.

Az adatigénylésre érkezett IX/113-30/2019. iktatószámú válaszban foglaltak szerint az adatigénylés teljesítése aránytalan mértékű mukaerő-ráfordítással jár, amely okán 29.585 Ft díj megfizetését írják elő.

A fenti iktatószámú válaszukat elfogadni nem tudom, mivel T. Hivatal nem bizonyította az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaráfordítás időigényét. Válaszukban nem részletezték és nem indokolták a munkaerő-ráfordítás költségeit. Ennek okán adatigénylésemre a válasz megtagadása és költségtérítés megállapítása nem szabályszerű, amelyet a bírói gyakorlat is alátámaszt a Fővárosi Törvényszék 47.Pf.635.307/2018 számú ítélete alapján.

Kérem, hogy az adatigénylésemet teljesíteni szíveskedjenek, vagy a fenti kérdésekben tájékoztassanak, mellékeljenek dokumentumlistát, illetve dokumentumonként tüntessék fel az oldalszámot, és az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 8.

Üdvözlettel:

Sereg László

Hivatkozása ide

Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy elektronikus levelével hozzánk fordult.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal a [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre megküldött elektronikus levelét megkapta, annak feldolgozása folyamatban van.
Részletes válaszunk elkészítése érdekében levelét továbbítjuk az illetékes szakirodának. Kollégáink válaszáig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:
Dr. Bernát Péter
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefon: 3474-525
e-mail: [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

Hivatkozása ide

Feladó: Melinda Hulik


Attachment IX 113 38 2019.k z rdek adatig nyl sre v lasz.pdf
109K Download View as HTML


iktatószám: IX/113-38/2019.

Sereg László
részére

Tisztelt Sereg László Úr!

Mellékelten megküldöm dr. Vitál Márton jegyzőt helyettesítő aljegyző úr levelét.

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea
irodavezető
Jegyzői Kabinet Iroda
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.32.
Tel: +36-1-3474-567
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Melinda Hulik


Attachment IX 113 41 2019.k z rdek adatig nyl sre v lasz.pdf
253K Download View as HTML


iktatószám: IX/113-41/2019.

Sereg László
részére

Tisztelt Sereg László Úr!

Mellékelten megküldöm dr. Vitál Márton jegyzőt helyettesítő aljegyző úr levelét.

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea
irodavezető
Jegyzői Kabinet Iroda
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.32.
Tel: +36-1-3474-567
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sereg László

Delivered

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2019. április 12-én előterjesztett adatigénylésemre a IX/113-41/2019. iktatószámon érkezett válaszukat elfogadni nem tudom, mivel sem dokumentum listát, sem a dokumentumonkénti oldalszámot nem küldték meg.
Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy adatigénylésemet abban az esetben is teljesítettnek tekintem, ha az eredeti adatigénylésben a két céghez kapcsolódó, megjelölt szerződések tárgyát és értékét felsorolásszerűen, táblázatos formában bocsátják rendelkezésemre, azzal a kiegészítéssel, hogy az adatokat a mai dátumig terjedően küldjék meg. Ebben a formában a munkaerő-ráfordítás is jelentősen csökken.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 24.

Üdvözlettel:

Sereg László

Hivatkozása ide

Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy elektronikus levelével hozzánk fordult.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal a [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre megküldött elektronikus levelét megkapta, annak feldolgozása folyamatban van.
Részletes válaszunk elkészítése érdekében levelét továbbítjuk az illetékes szakirodának. Kollégáink válaszáig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:
Dr. Bernát Péter
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefon: 3474-525
e-mail: [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

Hivatkozása ide

Feladó: Melinda Hulik


Attachment IX 113 47 2019.k z rdek adatig nyl sre hat rid hosszabb t s Anildia Kft.s Compession Kft..pdf
65K Download View as HTML


iktatószám: IX/113-47/2019.

Sereg László
részére

Tisztelt Sereg László Úr!

Mellékelten megküldöm dr. Vitál Márton jegyzőt helyettesítő aljegyző úr levelét.

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea
irodavezető
Jegyzői Kabinet Iroda
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.32.
Tel: +36-1-3474-567
E-mail: sebestyen@hivatal.kispe

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sereg László:
Csak a(z) Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei