Szerződések

Hava Nikita küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kaposvári Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kaposvári Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kaposvári Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Hava Nikita

Tisztelt Kaposvári Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban vagy elektronikus formában megküldeni részemre

1) az egyetem által kötött nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések listáját (szerződő fél, szerződés/megbízás kelte, szerződés/megbízás időtartama, szerződés/megbízás tárgya, szerződés/megbízás nettó összege).

2) kérem felsorolni azon jogi- és magánszemélyeket, amelyekkel az egyetem nettó 5 millió értékhatárig kötött szerződést vagy megbízást. A nevek mellé kérem feltüntetni az összeget is.

3) az 1)és a 2) pontban felsorolt adatokat 2006.01.01-től az adatigénylés kézhezvételéig számított időpontig kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 19.

Üdvözlettel:

Hava Nikita

Hivatkozása ide

Feladó: Hava Nikita

Tisztelt Kaposvári Egyetem!

A válaszadásra törvényben meghatározott 15 napos határidő lejárt, ha nem válaszolnak az igénylésemre, akkor kénytelen leszek jogi útra terelni a dolgot.

Üdvözlettel:

Hava Nikita

Hivatkozása ide

Feladó: Vass Júlia
Kaposvári Egyetem

Hivatkozása ide

Feladó: Hava Nikita

Tisztelt Vass Júlia!

Tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint Önöknek kötelességük közzétenni az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásait.

Amennyiben nem teszik közzé térvényt sértenek és kénytelen leszek jogi útra terelni ezt.

Üdvözlettel:

Hava Nikita

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hava Nikita:
Csak a(z) Kaposvári Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Beerbq

A(z) Baja Marketing Kft. részére Bogád Zoltán által

Szerződések

A(z) Magyar Kézilabda Szövetség részére Móricz Csaba által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei